[OSM-talk-nl] Betr: Re: Fietsinventarisatie Amsterdam

Martijn van Exel martijn at geodan.nl
Fri May 20 10:32:36 BST 2011


Dirk en anderen,

On 5/20/2011 10:10 AM, Maarten Deen wrote:
>> Mochten er al andere tags op staan zoals official=no, dan zullen wij
>> die niet aanraken maar wel duty_of_use = no toevoegen.
>> Voor het typisch Duits-Nederlands fenomeen fietssuggestiestrook
>> bestaat nog geen algemeen geaccepteerde tag Het lijkt ons verkeerd die
>> als cycleway=lane te taggen want dat is het gewoon niet (autos mogen
>> er zelfs op parkeren).
>
> Ik zie zelf eigenlijk ook niet het nut om fietssuggestiestroken te
> mappen. Uiteraard zul je wel eenrichtingsverkeren waar de fietsers twee
> richtingen op mogen willen taggen, maar een gewone weg met aan
> weerszijden fietssuggestiestroken? Waarom?
> Bedenk je ook dat die op vrijwel elke 50 en 60km weg gelegd worden.
>
> Wat wel belangrijk is:
> - doorsteekjes voor fietsers
> - eenrichtingsverkeren die niet voor fietsers gelden
> - verboden voor fietsers

Ik lees in het document ook:

eenrichtingsweg met fietsstroken aan beide kanten:
Highway	= *
Oneway	= yes 	
cycleway	= opposite_lane

opposite_lane is volgens mij (ook) van toepassing bij een 
éénrichgtingsweg waar alleen in de tegenrichting een fietsstrook is. Dit 
komt ook regelmatig voor. Hetzelfde geldt misschien voor opposite_track.

Is het niet een gooed idee om een keer een Expert Meeting te houden 
waarbij wat mensen van de Gemeente Amsterdam, van Goudappel en de OSM 
community dit document eens onder de loep nemen?

Martijn

-- 
Martijn van Exel
Senior Researcher
-------------------------------------
Geodan S&R
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam (NL)
-------------------------------------
Tel: +31 (0)20 - 5711 318
Fax: +31 (0)20 - 5711 333
-------------------------------------
E-mail: martijn at geodan.nl
Website: www.geodan.nl
KvK-nummer: 33 247475
Disclaimer: www.geodan.nl/disclaimer
-------------------------------------
More information about the Talk-nl mailing list