[OSM-talk-nl] Betr: Re: Fietsinventarisatie Amsterdam

dbussche at goudappel.nl dbussche at goudappel.nl
Fri May 20 20:43:32 BST 2011


Hoi Cartinus,

> Ik snap de volgende omschrijving uit het document niet helemaal. Kun je die misschien toelichten (of 
> een foto met een voorbeeld;):
> Aanliggend fietspad
> * op het niveau van de rijweg en visueel van gescheiden door afwijking in materiaal of kleur.

Wat er mee bedoeld is is een volwaardig fietspad (dus verplicht gebruik voor fietser, verboden voor gemotoriseerd verkeer etc) die echter direct naast de weg ligt (max 1 meter). Verschil met fietsstrook is dus dat er een scheiding is van de weg. Verschil met vrijliggend fietspad is dat die verder weg ligt.

Typisch voorbeeld is dit:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/File:Copenhagen_Style_Bike_Lane.jpg

> Kijk hier eens goed naar de foto's (let vooral op het centimetergrid):
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface>
> cobblestone zijn kinderkopjes, geen klinkers.
> paving_stones zijn klinkers
> paving_stones:30 zijn stoeptegels (30x30cm)

Bedankt voor je opmerking, zullen we meenemen.

>Voor versmallingen zou je ook eens hier kunnen kijken (als ze tenminste bewust zijn aangelegd):
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:traffic_calming%3Dchoker>

Dit is niet wat wij bedoelen. Traffic_calming voor fietsers bestaat volgens mij amper. Het gaat hier om hinderlijke versmallingen door b.v. een transformatorhuisje of een of ander pal op de fietspad.

Groeten,

   Dirk

More information about the Talk-nl mailing list