[OSM-talk-nl] Boeien bij Schiermonnikoog

Michiel Faber fabermichiel at planet.nl
Sat Sep 24 10:22:52 BST 2011


theun schreef op vr 23-09-2011 om 19:09 [+0200]:
> Op 23-9-2011 13:35, Erik Oppedijk schreef:
> > Ik importeer het boeienbestand van Rijkswaterstaat en deze kloppen voor 99% met de officiele kaarten van de Hydrografische dienst.
> >
> > Probleem is inderdaad het "verschuiven" van de zandbanken. Daarnaast is de 3D shapes import ook niet compleet op het wad, er zijn nog grote lege stukken.
> >
> Luchtfoto's zijn naar mijn idee ongeschikt omdat die ook al weer 
> gedateerd zijn en maar vooral omdat ze bij verschillende waterstanden 
> zijn gemaakt. Soms zie je veel wad, op andere zoom-nivo's is het dan op 
> dezelfde plek weer allemaal water.
> 
> Theun
> 
> _
Rottumeroog en Zuiderduin zijn redelijk goed. Ik heb tracks van de
gemiddeld hoogwaterlijn (zelf gelopen). Rottumerplaat weet ik zo niet.
Luchtfotos zijn verouderd, en zoals hiervoor gemeld, ze zijn bij
verschillende waterstanden genomen.

Michiel
More information about the Talk-nl mailing list