[OSM-talk-nl] Postcodes semi-automatisch toevoegen aan adrespunten

Jo winfixit at gmail.com
Wed Feb 1 19:26:56 GMT 2012


Iets anders wat interessant is om selectief data af te halen voor een
bepaald gebied, is de overpass API.

Ik haal daar bijvoorbeeld het skelet van een heel fietsroutenetwerk mee af,
tesamen met alle zijwegen. Een voorbeeld van de syntax:

Eenvoudig:

<osm-script timeout="7200" element-limit="9073741824">
 <query type="way">
  <user name="Chemins"/>
  <has-kv k="name"/>
  <has-kv k="landuse" v="farm"/>
 </query>


  <union>
   <item/>
   <recurse type="way-node"/>
  </union>

 <print mode="meta"/>
</osm-script>


Wat ingewikkelder:

<osm-script timeout="7200" element-limit="9073741824">
 <query type="relation">
  <has-kv k="type" v="network"/>
  <has-kv k="network" v="rcn"/>
  <has-kv k="addr:province" v="Vlaams-Brabant"/>
 </query>


  <union>
   <item/>
   <recurse from="routerelation" type="relation-node"
into="routerelationsnodes"/>
   <recurse type="relation-relation" into="routerelations"/>
   <recurse from="routerelations" type="relation-way"
into="routerelationways"/>
   <recurse from="routerelationways" type="way-node"
into="routerelationwaysnodes"/>
   <recurse from="routerelationwaysnodes" type="node-way"
into="parentways"/>
   <recurse from="parentways" type="way-node" into="parentwaysnodes"/>
   <recurse from="parentways" type="way-relation"
into="parentwaysrelations"/>
  </union>


 <print mode="meta"/>
</osm-script>

Groeten,

Jo
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20120201/eb545b1e/attachment-0001.html>


More information about the Talk-nl mailing list