[OSM-talk-nl] Toponym

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Fri Mar 23 08:10:08 GMT 2012


On 2012-03-23 08:56, Colin Smale wrote:
> Op dit moment wordt op een paar duizend plekken de tag "toponym"
> gebruikt, waarvan bij allemaal in Nederland. Maar wat ik zie in de
> waarden zijn volgens mij helemaal geen toponiemen! "park", "forest"
> etc. zijn geen toponiemen maar voorbeelden van landgebruik/dekking.
> "Julianapark" en "Zwarte Woud" zouden wel toponiemen zijn.
>
> Of begrijp ik het woord "toponym" verkeerd?
>
> Ik zag dat er in feb 2010 een discussie was over "detail omgeving
> oldenzaal" waarin melding werd gemaakt van een nieuw voorstel voor
> toponiem-gebruik, en er is ook een Nederlandse Wiki-pagina [1] die
> daar heel kort iets over zegt waarin de basis wordt gelegd voor dit
> (IMHO) misbruik van de term.
>
> T.a.v. de toponym-tag heb ik de volgende constateringen:
> 1) Het is bijna uitsluitend een Nederlands verschijnsel - heeft dus
> nagenoeg geen internationale bekendheid/draagvlak
> 2) De tag is niet gedocumenteerd op de wiki
> 3) Het woord wordt verkeerd gebruikt - de waarden zijn geen 
> toponiemen
> 4) Geen brede ondersteuning door editors/renderers
> 5) Het is gebruikt om andere, wel gedocumenteerde/ondersteunde tags
> te vervangen
>
> Ik zou graag willen dat de huidige voorkomens van toponym=* opgeruimd
> worden en wellicht de voorgaande tags (landuse, name, etc) 
> teruggezet.
>
> Wat vinden jullie?
>
> Colin
>
> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/3dShapes/Landuse_import

Ik heb die toponiem tag ook al een paar keer gezien, maar ik begrijp de 
gedachte erachter niet. Een toponiem is een naam die afgeleid is van de 
streek of van een topografisch verschijnsel. Amsterdam -> Dam in de 
Amstel.
Het is niet zo dat de naam van een bos per definitie een toponiem is. 
Ik zie ook niet in waarom deze tag gebruikt moet worden. Voor de naam 
van een feature in OSM kun je gewoon name= gebruiken. De toponym 
toelichting in [1] begrijp ik ook niet. Waarom kun je name= niet 
gebruiken op een groot gebied dat is opgedeeld in kleine stukken? Of is 
dat om er voor te zorgen dat voor de kleine stukken de naam niet 
gerenderd wordt? Los dat op met een relatie.
toponym=forest is IMHO ook incorrect. Een bos is geen toponiem. De naam 
van een bos kan een toponiem zijn.

Maarten
More information about the Talk-nl mailing list