[OSM-talk-nl] Uniforme tagging forten Stelling van Amsterdam

F.Arnold fm.arnold at gmx.net
Mon Oct 29 13:00:06 GMT 2012


>
> Beste mappers,
>
> Hoe kan ik het beste de historische forten van de Stelling van
> Amsterdam taggen?
>
<...>
>
> Ik denk zelf aan de volgende tags:
>
> historic	fort
> name	        Fort ...
> description	Onderdeel van de Stelling van Amsterdam
>

Dat lijkt mij idd terzake

> Volgende vraag: moet ik een node of een area taggen? De meeste forten
> zijn ingegraven met een beperkt aantal betonnen uitsteeksels boven de
> grond en een gracht er omheen. Maar er zijn allerlei varianten: geheel
> of gedeeltelijk uitgegraven, afgebroken, nooit afgebouwd, etc.
>

Ik zou het gehele eiland taggen, de groenstroken om de forten hadden een 
weloverwogen verdedigend nut, horen dus bij het fort. Ik vind wel dat 
het verschil tussen gras en gebouw duidelijk zichtbaar moet zijn.

> Er zijn m.i. verschillende alternatieven:
>
> a) Een area markeren rondom het fort, en taggen als hierboven
> (voorbeeld
> http://www.openstreetmap.org/?lat=52.51726&lon=5.06753&zoom=17&layers=M)

Ik zie alleen maar gras...

> b) Idem, plus area taggen als landuse = grass

da's een open deur

> c) Een stukje zichtbaar gebouw markeren, building = yes, verder als
> hierboven.

Ik zou de omtrek van de boven en ondergrondse gedeelten als een bouwwerk 
intekenen en als gebouw taggen

> d) Een node maken in het centrum en taggen als hierboven (voorbeeld
> http://www.openstreetmap.org/?lat=52.52559&lon=4.99868&zoom=17&layers=M)
>

Ik zie niet wat je als voorbeeld aanhaalt.

> Ik opteer voor a) of d). b) lijkt me dubbelop, omdat het landgebruik al
> is aangegeven. c) is vaak niet mogelijk omdat er geen gebouw zichtbaar
> is onder het gras, of omdat er meerdere kleine uitbouwsels zichtbaar
> zijn, die soms al zijn ingetekend. Wat zouden jullie doen?
>

Bedenk dat de schootszijde van de fort-ruimten acte/onder een groenwal 
ondergronds liggen, de achterkant van dezelfde ruimten bovengronds zijn, 
wees daar niet al te puristisch met de regel ondergrondse strukturen 
niet te tonen... Het gaat erom dat de kaartgebruiker een indruk krijgt 
wat hij/zij zal aantreffen.


> En de derde en lastigste vraag: veel forten hebben een tweede leven
> gekregen, als opslagplaats voor wijn bijvoorbeeld, als museum, of zelfs
> als health resort! Moet ik het huidige of historische gebruik aangeven,
> of beiden? Wat moet ik dan aan de tag "name" meegeven? En moet ik aparte
> nodes of areas intekenen voor ieder gebruik? Hier een voorbeeld:
> http://www.openstreetmap.org/?lat=52.527858&lon=4.927862&zoom=18&layers=M
> Hier staat niet meer het historische gebruik en de historische naam
> centraal, maar het huidige gebruik als sauna.
>

Het fort blijft een fort, het is belangrijk de originele bestemming te 
blijven aangeven. Als zich daarin een andersoortig bedrijf heeft 
gevestigd, kan dat als bedrijf aangegeven worden. In het geval van het 
fort penningsveer heb je dan een stuk of 8 bedrijven te noemen...

Groet, Frank
More information about the Talk-nl mailing list