[OSM-talk-nl] Fwd: Gebruikersvoorwaarden BAG niet meer van toepassing

Gertjan Idema g.idema at zonnet.nl
Mon Sep 24 18:57:52 BST 2012


Bedankt voor de informatie Just.

Zoals ik al in een eerder mailtje schreef, ben in bezig met BAG
plug-ins voor osmosis. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van de nlextract
database. Het voordeel van osmosis plug-ins is dat je output kunt
leveren in alle outputformaten waar osmosis plug-ins voor zijn en ook
gebruik kunt maken van osmosis filters).
De BAG plug ins-bieden zelf filtering op provincie, gemeente en
woonplaats. Filtering op postcode wil ik ook toevoegen, maar gaat
waarschijnlijk lastig worden voor niet-geadresseerde panden.

Tot nu toe heb ik 3 plug-ins in test fase:

bag-woonplaats-reader: creëert OSM multipolygonen met relevante tags
voor woonplaatsen. (uit woonplaatsactueelbestaand met ontdubbeling)

bag-pand-reader: creëert OSM ways of mulitpolygonen met relevante tags
voor bag panden. Nu nog zonder adresgegevens, maar die volgen
binnenkort.

bag-adres-reader: creëert OSM nodes met adresgegevens.

Allemaal nog work-in-progress, maar de eerste resultaten zijn
veelbelovend. Als je geïnteresseerd in voorbeeldbestandjes van een
bepaald gebied stuur ik je die graag toe.

Voor zover mij bekend, is er nog geen consensus over het mappen en
taggen van uit BAG afkomstige data in OSM. Daarom hoor ik graag
suggesties hiervoor. Tags die in mijn ogen in ieder geval aanwezig
moeten zijn:
ref:bagid (Bag object Id)
bag:begindatum (begindatumtijdvakgeldigheid)
Met deze twee tags is een terugkoppeling te maken naar de BAG om
mutaties bij te houden en eventueel controlescripts uit te voeren. 

Voor samenwerking met nlextract ben ik zeker in. Bijvoorbeeld door de
plug-ins onder de nlextract paraplu uit te brengen.

Groeten,
Gertjan

On Mon, 2012-09-24 at 12:08 +0200, Just van den Broecke wrote:

> Beste Allemaal,
> 
> Ter info:
> Ik zie veel zaken langskomen en goed beantwoord worden. Ik ben een van 
> de ontwikkelaars van NLExtract (http://nlextract.nl). We hebben als 
> algemeen doel om alle vrije zgn "Basis Registraties" 
> (http://www.e-overheid.nl/onderwerpen/stelselinformatiepunt/basisregistraties) 
> zoals BAG en BRT(Top10NL) en later BGT in breedste zin te ontsluiten. In 
> eerste instantie gaat het om conversie van bron (XML/GML) naar PostGIS, 
> maar andere output formats zoals OSM Planet zouden ook interessant 
> kunnen zijn.
> 
> De BAG heeft wat valkuilen waardoor je in de modder kan belanden, een 
> paar zijn genoemd, ik som wat zaken op ter info:
> 
> - de BAG is te downloaden via PDOK Atom feed:
> feed://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspireadressen/atom/inspireadressen.xml
> - iedere maand (meestal op de 8e) komt een nieuwe versie van de BAG uit
> - algemene documentatie over de BAG: http://www.kadaster.nl/bag
> - BAG gaat alleen over woonplaatsen voor bestuurlijke eenheden
> - voor "hogere" eenheden, i.e. gemeenten, provincies wordt binnen 
> NLExtract verrijking gedaan via (CSV) koppelbestanden
> - sinds kort worden deze koppelbestanden met BAG zelf meegeleverd
> - Stefan is bezig om ook (CBS) wijken en buurten te koppelen
> - bagid's zijn uniek over object typen heen (dus bag:pand_id hoeft m.i. 
> niet, het begrip "bagid" wordt ook binnen basis registraties gebruikt)
> - in de BAG kunnen meerdere versies van een object zitten
> - uit de BAG wordt nooit iets weggegooid
> - bagid's zijn daardoor geen primary keys in XML of tabellen!
> - daarom genereert NLExtract database VIEWs op de tabellen om 
> actueel/bestaande objecten uit te filteren
> - gebruik dus altijd de VIEWs
> - algemene vragen over NLExtract kan ook via onze mailing lijst: 
> https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/nlextract
> 
> groeten,
> 
> Just
> 
> On 21-09-12 23:30, Gertjan Idema wrote:
> > On Fri, 2012-09-21 at 21:54 +0200, Pander wrote:
> >> On 2012-09-21 14:23, Gertjan Idema wrote:
> >> > BAG bevat alleen woonplaatsen.
> >> > De nieuwste versie (in ieder geval vanaf 8-8-2012) bevat daarnaast een
> >> > bestand met de relatie tussen woonplaatsen en gemeenten
> >> > (GEM-WPL-RELATIE-08082012.zip)
> >>
> >> Ah. Ja ik zie in de bestanden:
> >>
> >> 9999VBO08082012.zip Verblijfsobject (Woonfunctie/Industriefunctie, ...)
> >> 9999STA08082012.zip Standplaats
> >> 9999OPR08082012.zip Openbare Ruimte (Administratief
> >> gebied/Kunstwerk/Landschappelijk gebied/Spoorbaan/Terrein/Water/Weg)
> >> 9999PND08082012.zip Pand
> >> 9999LIG08082012.zip Ligging
> >> 9999WPL08082012.zip Woonplaats
> >> 9999NUM08082012.zip Nummeraanduiding (Postcode, Huisnummer, ...)
> >> GEM-WPL-RELATIE-08082012.zip Gemeente Woonplaats Relatie
> >>
> > LIG staat voor ligplaats (van woonboten)
> >> > Zelf ben ik bezig met een osmosis plug-in voor BAG (uitgaande van de
> >> > PostGIS database die NLExtract produceert).
> >> > De Woonplaatsen import werkt inmiddels lokaal en produceert OSM
> >> > bestanden met woonplaats multipolygonen en de volgende tags:
> >> >   <tag k="type" v="multipolygon"/>
> >> >   <tag k="boundary" v="administrative"/>
> >> >   <tag k="admin_level" v="10"/>
> >> >   <tag k="name" v="Utrecht"/>
> >> >   <tag k="ref:woonplaatscode" v="3295"/>
> >> >   <tag k="source" v="BAG"/>
> >> >   <tag k="bag:extract" v="9999WPL08082012"/>
> >> >   <tag k="authoritative" v="yes"/>
> >> > (Voorbeeld voor woonplaats Utrecht)
> >> >
> >> > Selectie kan op basis van (1 of meer) provincie, gemeente of woonplaats.
> >> > Hierbij kunnen de namen of de identificatiecodes gebruikt worden.
> >> >
> >> > Ik moet nog het een en ander testen en documenteren voordat de plug-in
> >> > geschikt is voor algemeen gebruik.
> >> >
> >> > Ook is het nodig om de tags voor BAG data te standaardiseren. Minimaal
> >> > zijn volgens mij de bag object identificatie (ref:woonplaatscode voor
> >> > woonplaatsen) en de bag extract versie. Ik gebruik nu
> >> > bag:extract=9999WPL08082012, maar dat zou bijvoorbeeld ook
> >> > bag:datum=08082012 kunnen zijn.
> >> > Voor panden ben ik al bag:pand_id en ref:bagid tegengekomen in tagwatch.
> >> >
> >> > Een osmosis panden plug-in wordt de volgende stap.
> >>
> >> Kunnen alle bovengenoemde bestanden aan elkaar gekoppeld worden om
> >> kaarten zoalshttp://www.nlextract.nl/gallerij/top10nl-jwvanaalst heeft
> >> te maken? Of missen er nog bestanden met onderlinge relaties?
> >
> > De BAG bevat alleen gebouwen, ligplaatsen, staanplaatsen, adressen en
> > woonplaatsgrenzen. Voor de kaarten zoals JW die maakt heb je de top10nl
> > gegevens nodig. Die staan overigens voor zover ik weet helemaal los van
> > OpenStreetmap.
> >
> >> > Gertjan Idema
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > On Fri, 2012-09-21 at 13:20 +0200, Pander wrote:
> >> >> On 2012-09-19 12:14, Minko wrote:
> >> >> > En zouden die techneuten dat evt ook op het forum willen delen, of is dat teveel gevraagd?
> >> >> > Ziehttp://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=274222#p274222
> >> >>
> >> >> Op de volgende eenvoudige manier kan ik de woonplaatsen er uit halen:
> >> >>
> >> >> cat _*WPL*xml|sed -e 's/></>\n</g'|grep woonplaatsNaam|sed -e
> >> >> 's/<bag_LVC:woonplaatsNaam>//'|sed -e
> >> >> 's/<\/bag_LVC:woonplaatsNaam>//'|sed -e "s/'/'/g"|sed -e
> >> >> 's/â/â/g'|sed -e 's/ë/ë/g'|sed -e 's/û/û/g'|sort|uniq
> >> >>
> >> >> Maar hoe is te zien of het om een gemeente, woonplaats of buurtschap gaat?
> >> >>
> >> >> Kan ik dan beter met osmosis aan de slag gaan?
> >> >>
> >> >> > ZMW schreef:
> >> >> >> Is een een techneut die deze BAG data als transparant layer voor JOSM
> >> >> >> beschikbaar kan stellen?
> >> >> >
> >> >> > _______________________________________________
> >> >> > Talk-nl mailing list
> >> >> >Talk-nl op openstreetmap.org <mailto:Talk-nl op openstreetmap.org> <mailto:Talk-nl op openstreetmap.org>
> >> >> >http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> >> >> >
> >> >>
> >> >>
> >> >> _______________________________________________
> >> >> Talk-nl mailing list
> >> >>Talk-nl op openstreetmap.org <mailto:Talk-nl op openstreetmap.org> <mailto:Talk-nl op openstreetmap.org>
> >> >>http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > _______________________________________________
> >> > Talk-nl mailing list
> >> >Talk-nl op openstreetmap.org <mailto:Talk-nl op openstreetmap.org>
> >> >http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> >> >
> >>
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Talk-nl mailing list
> >> Talk-nl op openstreetmap.org <mailto:Talk-nl op openstreetmap.org>
> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-nl mailing list
> > Talk-nl op openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
> >
> 
> 


------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20120924/574ba536/attachment-0001.html>


More information about the Talk-nl mailing list