[OpenStreetMap Serbia] Oznake

Miloš Milovanović misabrzi at gmail.com
Fri Feb 24 20:45:57 GMT 2012


Naravno, besmisleno je prilagođavati celokupne mape zbog par uređaja jednog
proizvođača, a što se tiče standarda na OSM-u stvari nisu baš uklesane u
kamenu koliko ja vidim i ima mesta dogovoru, ali zašto komplikovati.
A kako sada stvari stoje kada je 'name= ' tag u pitanju izgleda da latinica
dominira osim par izuzetaka a Niš je jedan od njih i problem je rešen na
veoma specifičan način
http://www.openstreetmap.org/?lat=43.319561&lon=21.930294&zoom=18&layers=M
naime
kao što se može videti u 'name= ' tagu su imena na oba pisma, mislim da to
nije najsrećnije rešenje.
-------------- �������������� ������ --------------
HTML ������������ ���� ������������������..
������������: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-rs/attachments/20120224/fc275385/attachment.html>


More information about the Talk-rs mailing list