[OSM-talk] [Tagging] nomoj de internaciaj objektoj / nazwy obiektów międzynarodowych / names of international objects

Tomek tomek at disroot.org
Sat Jan 11 22:12:53 UTC 2020


EO
W dniu 20-01-07 o 08:27, Mateusz Konieczny pisze:
> Yes, but using it for a pragmatic reasons
> for an international communication is
> usually not imperialism.
>
> I can try to communicate with group of  people
> from different countries in Polish,
> Latin, Sindarin or Esperanto.
>
> But except rare cases using English is likely
> to result in more efficient communication.
Vi povas paroli en la pola, kiu estas mia denaska lingvo. Mi ne miras,
ke vi malsukcesis komunikadi per fikcia/arta lingvo kreita por prezenti
mondon de hobitoj kaj elfoj. Latino taŭgas por nomi speciojn kaj por
estroj de katolika eklezio. Esperanto fakte estas la plej efika maniero
por komunikadi kaj ne diskriminacias iun ajn.

W dniu 20-01-07 o 02:32, Joseph Eisenberg pisze:
> This will not work, because local mappers will constantly be adding
> back "name=*" tags to get the feature to appear in their favorite map
> style. If you want to define that a feature has no default language,
> it would be good to use a new tag like "default:language=none" or
> something similar, but it will be hard to determine when to use such a
> tag.
Kiuj lokalaj mapigistoj? Ni parolas pri nomoj de Suda Oceano kaj insuloj
proksime de Antarkto!

W dniu 20-01-07 o 13:28, Paul Allen pisze:
> On Tue, 7 Jan 2020 at 12:21, ael <witwall3 at disroot.org
> <mailto:witwall3 at disroot.org>> wrote:
>
>   On Mon, Jan 06, 2020 at 10:59:35PM +0100, Tom Pfeifer wrote:
>   > On 06.01.2020 21:32, Tomek wrote:
>   > > Exactly, does a buoy with the inscription "Baltic Sea" swim at
>   56° N18°
>   > > E? No, there is simply water that Poles call the "Morze
>   Bałtyckie",
>   > > Germans "Ostsee", etc.
>   >
>   >
>   > > Please support (vote) my proposal or write a reason why not.
>   >
>   > For the count, +1 against.
>   And another +1, against.
>
>
> Bringing back memories of AOL, me too.  +1 against.
>
> -- 
> Paul
Voĉoj sen klarigo (kaj sen proponita solvo) ne enkalkulas.
-3PL
W dniu 20-01-07 o 08:27, Mateusz Konieczny pisze:
> Yes, but using it for a pragmatic reasons
> for an international communication is
> usually not imperialism.
>
> I can try to communicate with group of  people
> from different countries in Polish,
> Latin, Sindarin or Esperanto.
>
> But except rare cases using English is likely
> to result in more efficient communication.
Możesz pisać w języku polskim, który jest moim językiem. Nie dziwię się,
że nie zdołałeś się porozumieć używając fikcyjneko/artystycznego języka
prezentującego świat hobbitów i elfów. Łacina nadaje się tylko do
nazywania gatunków i dla szefów Kościoła katolickiego. Esperanto w
rzeczywistości jest najbardziej efektywnym sposobem na komunikację i nie
dyskryminuje kogokolwiek. Polecam tekst (pisany przez anglika):
https://eduinf.waw.pl/esp/util/espglobal/

W dniu 20-01-07 o 02:32, Joseph Eisenberg pisze:
> This will not work, because local mappers will constantly be adding
> back "name=*" tags to get the feature to appear in their favorite map
> style. If you want to define that a feature has no default language,
> it would be good to use a new tag like "default:language=none" or
> something similar, but it will be hard to determine when to use such a
> tag.
Którzy lokalni mapowicze? Mówimy o nazwach mórz Oceanu Południowego i
wysp w pobliżu Antarktydy!

W dniu 20-01-07 o 13:28, Paul Allen pisze:
> On Tue, 7 Jan 2020 at 12:21, ael <witwall3 at disroot.org
> <mailto:witwall3 at disroot.org>> wrote:
>
>   On Mon, Jan 06, 2020 at 10:59:35PM +0100, Tom Pfeifer wrote:
>   > On 06.01.2020 21:32, Tomek wrote:
>   > > Exactly, does a buoy with the inscription "Baltic Sea" swim at
>   56° N18°
>   > > E? No, there is simply water that Poles call the "Morze
>   Bałtyckie",
>   > > Germans "Ostsee", etc.
>   >
>   >
>   > > Please support (vote) my proposal or write a reason why not.
>   >
>   > For the count, +1 against.
>   And another +1, against.
>
>
> Bringing back memories of AOL, me too.  +1 against.
>
> -- 
> Paul
Głosy bez wyjaśnienia (i bez zaproponowanego rozwiązania) nie wliczają się.
-3EN
English fanatics, please read the text:
http://sylvanzaft.org/verkaro/Esperanto-A_Language_for_a_Global_Village.pdf

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20200111/cb244e1e/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tomek.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20200111/cb244e1e/attachment.vcf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20200111/cb244e1e/attachment.sig>


More information about the talk mailing list