[OSM-talk] [Tagging] nomoj de internaciaj objektoj / nazwy obiektów międzynarodowych / names of international objects

Tomek tomek at disroot.org
Thu Jan 16 22:45:57 UTC 2020


W dniu 20-01-12 o 18:09, Marc Gemis pisze:
> Tomek,
>
> My mother tongue is Dutch. The second language I learned in school was
> French. Then English. I can follow discussions in German as well.
>
> But I'm not going to learn Esperanto, Polish, etc. anymore. I'm too
> old for that.
> I'm also not going to follow links to some sites that I don't know to
> get to some poor translation.. So if you refuse to write in English on
> this mailing list, you will no longer be able to communicate with me
> and probably many others.
>
> regards
>
> m.
NL (elektronische vertaler)
Waarom zou iedereen zich aan jou aanpassen en in jouw taal schrijven?
Dit is een internationale lijst, dus laten we schrijven in International
(Esperanto), of proberen het te begrijpen met behulp van elektronische
vertalers. Laten we elkaar respecteren, laten we niet zo egoïstisch zijn.

PL
Dlaczego wszyscy mają się dostosować do Ciebie i pisać w Twoim języku?
To jest międzynarodowa lista, więc piszmy w języku międzynarodowym
(Esperanto), ewentualnie starajmy się zrozumieć używając elektronicznych
tłumaczy. Szanujmy się nawzajem, nie bądźmy tacy samolubni.

EO
Kial vi atendas, ke ĉiuj konformiĝos al ci kaj skribos en cia lingvo?
Tio ĉi estas internacia listo, do ni skribu en internacia lingvo
(Esperanto), eventuale ni provu kompreniĝi per elektronikaj tradukiloj.
Ni respektu reciproke kaj ne estu tiel egoismaj.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20200116/49e1c3c1/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tomek.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20200116/49e1c3c1/attachment.vcf>


More information about the talk mailing list