[OSM-talk] [Tagging] nomoj de internaciaj objektoj / nazwy obiektów międzynarodowych / names of international objects

Tomek tomek at disroot.org
Thu Jan 16 23:24:12 UTC 2020


W dniu 20-01-12 o 22:25, Alan Mackie pisze:
> The elephant in the room here is that this is a project founded in
> London in (British) English.  Regardless of the 'name' tag, all the
> main tags are themselves written in English, the official wording of
> the license is in English, the primary documentation is in English,
> the historical discussions about standard practice, most of the
> tools,  etc. etc. etc.. Changing the 'façade' on international objects
> will not change this underlying fact, and I don't think there is good
> enough a reason to.
>
> OpenStreetMap is open source, the whole thing can be machine
> translated into Esperanto, Klingon or Latin if you like, all you have
> to do is fork it. I suspect the forked project will see far less use,
> especially if you choose a niche constructed language that never
> really caught on.
>
> Meanwhile, a great number of international endeavours are currently
> conducted in English, it has become the Lingua Franca for many things
> now that the original Lingua Franca has gone the way of the Dodo. It
> also has the advantage that it can be expressed with a set of
> characters that is supported by just about every computing device you
> are likely to encounter worldwide without special hardware. Values
> have to support a wider array of characters, but in every case I can
> think of: 'local character set' + ASCII should get you what you need
> to contribute to the database, even if you have lots of regional
> subtags. It will also allow visitors to enter everything except name
> if they can't read the script on the sign, but do know what an object is.
>
> I don't think it makes sense for the main tagging scheme to change
> language and as long as that is true I don't think it makes sense to
> change the name tags on international objects either.
>
PL
Nie rozumiem jaki słoń, jaki pokój?

Angielski jest przekleństwem dziesiejszego świata, uniemożliwia sprawną
komunikację i faworyzuje pewne narody. Język angielski może i jest
popularny, ale ta popularność nie wynika z jego cech, ale tylko i
wyłącznie z potęgi gospodarczej Wielkiej Brytanii i USA, czas już zacząć
korzystać z języka PRAWDZIWIE MIĘDZYNARODOWEGO.

Esperanto również korzysta z alfabetu łacińskiego, nie rozumiem co masz
na myśli?

Wydaje mi się, że próbujesz sprowadzić moją wypowiedź do absurdu: nie
mam zamiaru zmieniać języka znaczników OSM! Chcę tylko usunąć znacznik
„name” z międzynarodowych obiektów, który jest błędny: nazwa powinna być
w lokalnym języku (to co jest na ziemi), skoro nie ma tabliczki/boi z
napisem „Atlantic Ocean”, to dlaczego ma to być w znaczniku „name”?

EO
Mi ne komprenas, kiu elefanto, kiu ĉambro?

La angla lingvo estas plago de la nuntempa mondo, ĝi malfaciligas efikan
komunikadon kaj favoras kelkajn naciojn. La angla lingvo eble estas
populara, sed tiu populareco rezultas nur pro ekonomia povo de Britujo
kaj Usono, jam estas tempo komenci uzi vere INTERNACIAN LINGVON.

Esperanto ankaŭ uzas la latinan alfabeton, mi ne komprenas pri kio vi
parolas?

Ŝajnas, ke vi volas karikaturi mian eldiron: mi ne volas ŝanĝi lingvon
de OSM-etikedoj! Mi nur volas forigi la etikedon “name” el internaciaj
objektoj, kiu kontraŭas al reguloj de OSM: nomo estu en loka lingvo
(tiu, kiu estas videbla el la tero), do se ne estas tabulo/buo kun la
skribaĵo “Atlantic Ocean”, do kial ĝi estas en la etikedo “name”?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tomek.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20200117/2f411290/attachment-0001.vcf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20200117/2f411290/attachment-0001.sig>


More information about the talk mailing list