[Tagging] nomoj de internaciaj objektoj / nazwy obiektów międzynarodowych / names of international objects

Tomek tomek at disroot.org
Mon Jan 6 00:28:42 UTC 2020


EO
W dniu 20-01-06 o 00:24, marc marc pisze:
> are you planning a mechanical edit ?
NE, mi volas redakti ĉiun punkton aparte.

W dniu 20-01-06 o 00:24, marc marc pisze:
> Removing the name tag implies that each style/app that uses it will have
> to be modified to find out what is the most appropriate name for the
> place. And until then, all these name will disappear , which is not
> desirable.
>
> A more pragmatic solution would be to propose that each of these objects
> have a name either in the most common language of that place, or in the
> languages of that place or in a neutral language for example an
> artificial language such as Esperanto.
>
> to stay on the subject of tags, there is a proposal to define the
> language of a place, this is another fix to explore.
La problemo estas, ke ne eblas difini lingvon de ekzemple Balta Maro, mi
antaŭe proponis nomi ĝin kiel “Baltijas jūra / Baltijos jūra / Itämeri /
Läänemeri / Morze Bałtyckie / Östersjön / Østersøen / Ostsee /
Балтийское море”, sed mia ŝanĝo estis malfarita
(https://www.openstreetmap.org/changeset/78060463).
Maroj de Suda Oceano kaj tieaj insuloj, kiuj apudas al neniu lando, en
kiu lingvo ili estu? Ĉu en Esperanto?
Por kontinentoj, mi ankaŭ proponis uzi nomon en la plej ofte parolataj
lingvoj ekz. “Europa / Europe / Evropa / Ευρώπη / Европа”, mia ŝanĝo
ankaŭ estis malfarita, kaj nun la nodo
https://www.openstreetmap.org/node/25871341/ ne havas la etikedon “name”.
Plue restos problemo pri Antarkto.

La ĉefpaĝo openstreetmap.org nunempe NE BILDIGAS kontinentojn kaj
marojn, escepte se ili estas mapigitaj kiel rilatoj.
Sed iu OSM-estro diras, ke tiu mapigo estas malnecesa:
https://www.openstreetmap.org/changeset/77922074PL
W dniu 20-01-06 o 00:24, marc marc pisze:
> are you planning a mechanical edit ?
NIE, chcę przeedytować każdy punkt z osobna.

W dniu 20-01-06 o 00:24, marc marc pisze:
> Removing the name tag implies that each style/app that uses it will have
> to be modified to find out what is the most appropriate name for the
> place. And until then, all these name will disappear , which is not
> desirable.
>
> A more pragmatic solution would be to propose that each of these objects
> have a name either in the most common language of that place, or in the
> languages of that place or in a neutral language for example an
> artificial language such as Esperanto.
>
> to stay on the subject of tags, there is a proposal to define the
> language of a place, this is another fix to explore.
Problemem jest to, że nie można zdefiniować języka np. dla Morza
Bałtyckiego, zaproponowałem nazwanie go jako „Baltijas jūra / Baltijos
jūra / Itämeri / Läänemeri / Morze Bałtyckie / Östersjön / Østersøen /
Ostsee / Балтийское море”, ale moja zmiana została cofnięta
(https://www.openstreetmap.org/changeset/78060463).
W jakim języku mają być morza Oceanu Południowego i tamtejszych wysepek,
które graniczą z żadnym krajem? W Esperanto?
Dla kontynentów zaproponowałem wprowadzenie nazwy w najczęściej
mówionych językach, np. „Europa / Europe / Evropa / Ευρώπη / Европа”,
moja zmiana również została cofnięta, i teraz węzeł 
https://www.openstreetmap.org/node/25871341/ nie posiada znacznika „name”.
Dalej pozostanie problem Antarktydy.

Strona główna openstreetmap.org obecnie NIE RENDERUJE kontynentów i
mórz, chyba że są one odwzorowane jako relacje.
Jednak pewien administrator OSM twierdzi, że takie odwzorowanie jest zbędne:
https://www.openstreetmap.org/changeset/77922074

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tomek.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/attachments/20200106/ecd8f10b/attachment-0001.vcf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/attachments/20200106/ecd8f10b/attachment-0001.sig>


More information about the Tagging mailing list