[OSM-talk-be] Fietspaden

Maarten Deen mdeen at xs4all.nl
Wed Mar 24 08:01:02 GMT 2010


On Wed, 24 Mar 2010 08:36:21 +0100, Erik Daems <erik.daems at gmail.com>
wrote:
> De link http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle is inderdaad
> redelijk compleet, maar toch vooral op een Engelse + stedelijke
> situatie geschoeid. Bij ons bestaan er veel tussenvormen, maar waar
> trek je dan de grens om een aparte highway=cycleway naast de rijbaan
> te tekenen, en wanneer niet? Daar wil ik duidelijkheid in brengen.

Als het gaat om fietsers automatisch te kunnen routeren met een
routeplanner dan is de grens "welke wegen zijn opengesteld voor fietsers en
welke niet"?
Nu weet ik dat in België er al gauw een fietspad langs een 4-baans snelweg
ligt, ook die wegen waar je 120 km/h mag, maar de vraag is of routeplanners
die wegen wel of niet als open voor fietsers beschouwen. Dan denk ik
bijvoorbeeld aan wegen als de N73, N75 en N78 (Belgisch Limburg) wat
(deels) vierbaans wegen met gescheiden rijbanen zijn waar 120 km/h
toegestaan is, maar waar wel een fietspad langs ligt.
Ze zijn als primary gemapt, en in Nederland is een primary in principe
open voor fietsers, dus voor een routing engine voor fietsers hoef je er
geen fietspad naast te mappen.
Bij twijfel: de cloudmade routing engine heeft een optie voor fietsers.

> Wanneer je de gegevens alleen maar voor grote afstanden bekijkt, zoals
> voor een wegenkaart voor autobestuurders, dan kan je inderdaad
> volstaan met enkel hoofdwegen te tekenen, met indicatie of er fietspad
> naast ligt of niet. In stedelijk gebied is het echter ook interessant
> om op kleinere schaal te kijken en de info voor voetgangers e.d. erop
> te zetten. Dat impliceert dan weer dat ook gedetailleerde info voor
> fietsers ook niet mag ontbreken, zoals oversteekplaatsen en
> dergelijke.

Dat is best belangrijk ja. Je kunt discussieren over het nut van het
aangeven van fietspaden langs wegen waar je met de fiets toch wel overheen
mag (zoals hier: <http://osm.org/go/0GEFLrUoR-->), maar als het gebeurt,
dan moet het fietspad wel overal aan het wegennet verbonden worden omdat
een routing engine er anders geen gebruik van zal maken.
En ik heb genoeg voorbeelden gezien waar een fietspad opeens ophoudt. Tja,
over een doodlopende weg wordt je niet gerouteerd als je door wil gaan.

> Ik had hier graag ook de Belgische verkeersborden mee in gestoken die
> bepalen wat fietspad/fietsweg is, en enkele voorbeelden van
> twijfelgevallen. Soms is het inderdaad een 'lane' soms een 'track' en
> soms een 'cycleway'. Helaas lijken ze dikwijls nogal hard op elkaar.
> Daar wil ik duidelijkheid in brengen.

En vooral: foto's ervan toevoegen.

> In Nederland noemen ze een fietsstrook wat wij hier fietspad noemen,
> en een fietspad wat wij hier een fietsweg noemen, deze benamingen zijn
> verankerd in de wegcode en dus in elk land weer verschillend. Daar wil
> ik duidelijkheid in brengen.

Maarten
More information about the Talk-be mailing list