[OSM-talk-be] Fietspaden

Ivo van den Maagdenberg ivo.vdmaagdenberg at pandora.be
Wed Mar 24 16:33:40 GMT 2010


On Tue, 23 Mar 2010, Erik Daems wrote:

> Mijn opzet:
> - een wiki pagina BE:Bicycle aanmaken naar analogie van NL:Bicycle.
> Hierop wordt in eerste instantie het verschil duidelijk gemaakt
> tussen, en verwezen naar fietspaden, fietswegen, fietssuggestiestroken
> en fietsroutes.
> - een wiki pagina aanmaken voor het mappen van fietspaden: gebruik
> makend van structuur van het fietsvademecum een werkbare
> onderverdeling maken, met veel foto's, zodat iedereen aan de hand van
> het wegbeeld tot hetzelfde getekende fietspad komt.
>
> Mijn vraag: heeft iemand hier al eens aan gedacht/gewerkt of begin ik
> gewoon van noppes?
>

Ja, hier
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Ivom#Enkele_verdere_fietspadafspraken.2C_aanzet_tot_BE:Bicycle_BE:Bicycle 
heb ik ook al eens een begin gemaakt. Zelfs met oningevulde franstalige 
suggestie.

Mijn huidige methode is al volgt:
* Ik gebruik cycleway=lane alleen bij gelijkgrondse aanliggende 
fietspaden.

* Zodra er iets van een soort van hoogteverschil of andere barriére 
(haagje, parkeerstrook, o.i.d.) zit tussen het fietspad (ook bij de 
variant stippellijn) dan wordt het een cycleway=track.

* Een highway=cycleway gebruik ik als er een goede reden is, zoals 
bijvoorbeeld een fietspad dat voor twee richtingen wordt gebruikt of als 
de situatie zo complex is dat het de moeite loont om het extra werk 
(aansluitingen op kruisingen...) te verantwoorden.

Maar ja, de hierboven gekozen methode kan natuurlijk verfijnd, veranderd, 
en uitgebreid worden. Het is zeker goed dat je het onderwerp hier naar 
voren brengt.

Een fiestsuggestiestrook tag is wellicht ook iets om formeel vast te 
leggen, ofschoon er totaal geen wettelijk kader is dat je daar op moet 
fietsen.

Voor een uitgebreide collectie belgische verkeersborden en ook de 
fietsborden die je zoekt neem je best even een kijkje bij 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Eimai/Belgian_Roads In de pagina 
die je voor ogen hebt kan je vrij eenvoudig doorlinken naar die 
bordjesprentjes.

Ivom


More information about the Talk-be mailing list