[OSM-talk-be] Fietspaden

Luc Van den Troost luc.antw at gmail.com
Thu Mar 25 09:23:22 GMT 2010


Afzonderlijk gemarkeerde fietspaden is wellicht iets dat je alleen wil doen
wanneer het ook echt een vrijliggend fietspad is kompleet los van een andere
weg. Anders loop je inderdaad tegen een hele boel problemen aan eens je ook
gaat routeren:

Elke verbinding tussen het fietspad en de naastliggende weg moet dan ook
gemarkeerd zijn, net als elke verbinding met een zijstraat of andere wegen
in principe zelfs ook de plaatsen waar je kan oversteken, dwz het fietspad
aan de overkant van de weg kan bereiken...
Een fietspad aan elke zijde van een weg moet je dan ook in principe beide
markeren als oneway (?)
De consequentie naar huisnummering toe weet ik niet precies, maar er kunnen
er ook zijn... Huisnummering wordt geprojecteerd op het meest nabije
wegsegment met die naam, dus ofwel heb je de adressen op het fietspad, ofwel
op de rijweg (klopt dit?? of ben ik mis)
Als je naast een weg een fietspad tekent moet je eigenlijk meteen ook
aangeven dat de weg zelf verboden wordt voor fietsers...


Wat fietssuggestiestroken betreft... dat zijn eigenlijk niet meer of minder
dan anders gekleurde stukken weg. Zonder enige wettelijke / praktische
consequentie. Ik ben er dan ook niet voor om die (on)dingen te mappen.

Wie zich met het mappen van fietstoestanden bezighoudt kan best af en toe
eens checken wat de consequenties zijn van zijn werk op de routes gemaakt
door http://maps.cloudmade.com en http://www.openrouteservice.org . Let wel
op, de data gebruikt door deze routeplanners lopen soms - zeker in het geval
van cloudmade - nogal achter op osm. Op die manier vindt je vaak ontbrekende
verbindingetjes edm. Het is bv  ook op die manier dat ik fietsroutering
ontdekte via de waaslandtunnel en via de Hardenvoortbrug... die dingen zijn
ondertussen - dacht ik - opgelost.

Luc / Speedy

2010/3/24 Ivo van den Maagdenberg <ivo.vdmaagdenberg at pandora.be>

> On Tue, 23 Mar 2010, Erik Daems wrote:
>
>  Mijn opzet:
>> - een wiki pagina BE:Bicycle aanmaken naar analogie van NL:Bicycle.
>> Hierop wordt in eerste instantie het verschil duidelijk gemaakt
>> tussen, en verwezen naar fietspaden, fietswegen, fietssuggestiestroken
>> en fietsroutes.
>> - een wiki pagina aanmaken voor het mappen van fietspaden: gebruik
>> makend van structuur van het fietsvademecum een werkbare
>> onderverdeling maken, met veel foto's, zodat iedereen aan de hand van
>> het wegbeeld tot hetzelfde getekende fietspad komt.
>>
>> Mijn vraag: heeft iemand hier al eens aan gedacht/gewerkt of begin ik
>> gewoon van noppes?
>>
>>
> Ja, hier
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Ivom#Enkele_verdere_fietspadafspraken.2C_aanzet_tot_BE:Bicycle_BE:Bicycleheb ik ook al eens een begin gemaakt. Zelfs met oningevulde franstalige
> suggestie.
>
> Mijn huidige methode is al volgt:
> * Ik gebruik cycleway=lane alleen bij gelijkgrondse aanliggende fietspaden.
>
> * Zodra er iets van een soort van hoogteverschil of andere barriére
> (haagje, parkeerstrook, o.i.d.) zit tussen het fietspad (ook bij de variant
> stippellijn) dan wordt het een cycleway=track.
>
> * Een highway=cycleway gebruik ik als er een goede reden is, zoals
> bijvoorbeeld een fietspad dat voor twee richtingen wordt gebruikt of als de
> situatie zo complex is dat het de moeite loont om het extra werk
> (aansluitingen op kruisingen...) te verantwoorden.
>
> Maar ja, de hierboven gekozen methode kan natuurlijk verfijnd, veranderd,
> en uitgebreid worden. Het is zeker goed dat je het onderwerp hier naar voren
> brengt.
>
> Een fiestsuggestiestrook tag is wellicht ook iets om formeel vast te
> leggen, ofschoon er totaal geen wettelijk kader is dat je daar op moet
> fietsen.
>
> Voor een uitgebreide collectie belgische verkeersborden en ook de
> fietsborden die je zoekt neem je best even een kijkje bij
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Eimai/Belgian_Roads In de pagina
> die je voor ogen hebt kan je vrij eenvoudig doorlinken naar die
> bordjesprentjes.
>
> Ivom
> _______________________________________________
> Talk-be mailing list
> Talk-be at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-be
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-be/attachments/20100325/d3a80de9/attachment.html>


More information about the Talk-be mailing list