[Talk-cz] footway vs. path (bylo: Návod na zakreslování turistických tras)

"Petr Morávek [Xificurk]" xificurk na gmail.com
Pondělí Srpen 23 20:12:52 UTC 2010


Aleš Janda napsal(a):
> Ideální je, pokud data odrážejí skutečný stav. A skutečný stav je
> takový, že omezení rychlosti dané zákonem je omezení *v obci*, což je už
> z principu plocha. Tedy landuse=residential (nebo obdobný) je ta správná
> cesta.
Chyba, z hlediska silniční dopravy není rozhodující nějaká plocha ale
to, kde je značka začátku a konce obce. To je z hlediska zákona jediná
skutečně rozhodující věc určující, kde začínají a končí pravidla
vztahující se na jízdu v obci (včetně omezení rychlosti).
Existuje mnoho obcí, kde jsou tyto značk umístěny hodně daleko před
začátkem jakékoliv zástavby (a je jedno jestli residential, commercial
nebo industrial). Taky není úplně neobvyklé umisťování značky začátku
obce dál od zástavby, než je v opačném směru značka konce obce.

Osobně se domnívám, že omezení rychlosti v obci by se mělo, jak už tu
někdo psal výše, promítnout do OSM asi tak, že pro všechny residential
se implicitně předpokládá max.50km/h, podobně jako pro všechny motorway
(a trunk?) max.130km/h, a primary-tertiary 90km/h. Pak už jen stačí
nějak označit, že např. část primary "je" v obci a tak má omezení
rychlosti, což lze dvěma způsoby:
* Nastavit rychlost na way - menší náchylnost na chyby, za to je to
nesystémové řešení, které neumoňuje jednoduchou změnu např. při změně
zákona.
* Značit nody se značkami začátku/konce obce - musely by se vyřešit
nějaké poloautomatické netriviální kontroly, na to jestli jsou skutečně
všechny vjezdy/výjezdy označeny správně.

Petr

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 261 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20100823/cfba5dd8/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz