[Talk-cz] footway vs. path (bylo: Návod na zakreslování turistických tras)

Mike mike na mikecrash.com
Úterý Srpen 24 04:51:56 UTC 2010On 23.8.2010 22:12, "Petr Morávek [Xificurk]" wrote:
> Aleš Janda napsal(a):
>> Ideální je, pokud data odrážejí skutečný stav. A skutečný stav je
>> takový, že omezení rychlosti dané zákonem je omezení *v obci*, což je už
>> z principu plocha. Tedy landuse=residential (nebo obdobný) je ta správná
>> cesta.
> Chyba, z hlediska silniční dopravy není rozhodující nějaká plocha ale
> to, kde je značka začátku a konce obce. To je z hlediska zákona jediná
> skutečně rozhodující věc určující, kde začínají a končí pravidla
> vztahující se na jízdu v obci (včetně omezení rychlosti).
> Existuje mnoho obcí, kde jsou tyto značk umístěny hodně daleko před
> začátkem jakékoliv zástavby (a je jedno jestli residential, commercial
> nebo industrial). Taky není úplně neobvyklé umisťování značky začátku
> obce dál od zástavby, než je v opačném směru značka konce obce.
> 
> Osobně se domnívám, že omezení rychlosti v obci by se mělo, jak už tu
> někdo psal výše, promítnout do OSM asi tak, že pro všechny residential
> se implicitně předpokládá max.50km/h, podobně jako pro všechny motorway
> (a trunk?) max.130km/h, a primary-tertiary 90km/h. Pak už jen stačí
> nějak označit, že např. část primary "je" v obci a tak má omezení
> rychlosti, což lze dvěma způsoby:
> * Nastavit rychlost na way - menší náchylnost na chyby, za to je to
> nesystémové řešení, které neumoňuje jednoduchou změnu např. při změně
> zákona.
> * Značit nody se značkami začátku/konce obce - musely by se vyřešit
> nějaké poloautomatické netriviální kontroly, na to jestli jsou skutečně
> všechny vjezdy/výjezdy označeny správně.
> 
> Petr
> 
> 
Ale ta plocha snadno vymezí, kde ta značka je. Najít všechny cesty
uvnitř plochy není tak složité, jako hledat je mezi nějakými body, kde
opravdu hrozí, že nějaký výjezd nebude označen. To se netýká jen silnic,
ale třeba i track. A ten kontrolní automat by dělal to samé co navigace,
podle mne něřešitelné, protože ten node může být na té cestě o 5km dál
na začátku další obce a algoritmus nebude vědět, zda je to tak dobře
nebo špatně.

Souhlásím s návrhem na maxspeed=city_limit, což je dobrý nápad. Ve
většině případů to bude shodné s residential, takže tam bude stačit
doplnit tento tag. Pokud se to náhodou nebude shodovat, tak se to
obkrouží ještě jednou. Podle mne stejně nerozhoduje, jestli je ta značka
u prvního baráku nebo o 50m dřív, když je ta obec dlouhá X km. Pro
počítání doby trasy v navigaci to nebude mít vliv. Přijde mi, že zde
příliš řešíme přesnost mapy, přičemž je tam už teď tolik nepřesností, že
tohle je marginální problém.
Další informace o konferenci talk-cz