[Talk-cz] dibavod: vodn? toky uvnit? vodn?ch ploch

Karel Volný kavol na seznam.cz
Čtvrtek Únor 24 11:03:58 UTC 2011


Dne Čt 24. února 2011 Jakub Sykora napsal(a):
> I tak by se k tomu totiz vlastne dalo pristupovat. Je nadmiru sobecke
> ponechat routing ridicum silnicnich vozidel a tem, co se pohybuji po
> vode tuto moznost odeprit.

malá poznámka na okraj k tomu routingu ... plavební dráha se nemusí shodovat s 
průběhem koryta, o kterém se tu, jak jsem vyrozuměl, dohadujete ;-)

(zajímavý je též routing přes přehrady, takový lodní výtah na Orlíku ...)

takže ... pokud nebudeme uvažovat úplné vypuštění rybníka nebo přehrady, při 
kterém by tekla voda původním korytem, tak můžeme koryto toku v těchto místech 
zanedbat a říct, že je tam vodní plocha - čili koryto může být nespojité, 
přerušované rybníky a přehradami, ale nad tím by se postavila relace "tok", 
která zahrne jednotlivé úseky koryta spolu s těmi vodními plochami, takže 
relace "tok Vltava" nebude od Kvildy po Mělník nikde přerušena
(pokud v cestě stojí přehrada a hladina na jedné straně hráze končí a začíná 
na druhé, měly by být zakresleny a zahrnuty i ty trubky skrz hráz)

tak mě ovšem ještě napadá, jak se v OSM řeší různá výška hladiny?
- myslím si, že by jako vodní plocha měl být v mapě zanesen stav při 
minimálním vzdutí (tedy ne úplně vypuštěno, ale nejnižší provozní stav), 
včetně všech objektů na toku a okolo, a kolem toho jenom čárou vyznačena 
hranice maximálního vzdutí (ze které bude vidět, jaké objekty při něm zmizí 
pod vodou), případně ještě někde mezi tím čára normálního stavu, pokud tento 
je stanoven

K.
Další informace o konferenci talk-cz