[Talk-cz] Preklad wiki - surface

Jan Martinec jan na martinec.name
Čtvrtek Prosinec 18 14:57:36 UTC 2014


On 12/18/2014 01:15 PM, Marián Kyral wrote:
> Ahoj,
> místo těch Kočičích hlav bych asi použil kameny (kamenná dlažba). A pro
> cobblestone:flattened pak rovné(zarovnané) kameny. Kočičí hlavy bych pak dal do
> závorky). Dle wiki jsou kočičí hlavy pouze lidový termín. A třeba u nás se s
> tímhle termínem moc nesetkávám.
> 
> Marián
> 

Technicky vzato opravdové "kočičí hlavy," čili dláždění ad-hoc, neopracovanými
kameny, už v ČR lze najít jen na velmi málo místech (třeba pod viničním sloupem
na Křižovnickém náměstí v Praze -
http://www.pravapraha.cz/files/ppraha/580/dsc02122.jpg ), leč jazyk se vyvíjí
"nelogicky," takže se "kočičí hlavy" používají co označení právě pro dlažební
kostky. Ten stav ":flattened" je obvykle dosažen úmyslně - sfrézováním nebo
slícováním do roviny, tedy se mi "zploštělé" moc nelíbí. (Rozlišovat v tagování
surface=sett a surface=cobblestone asi nemá smysl, viz výše.)
Ilustrace z Kodaně: po stranách cobblestone, uprostřed cobblestone:flattened -
http://www.copenhagenize.com/2014/04/bicycle-friendly-cobblestones.html
(U chodníkové dlažby, kde jsou použity pravidelné kamenné skorokrychličky, jde o
paving_stones, jak je popsáno; tam výhrad nemám).

TL;DR: pro cobblestone bych navrhoval 'dlažební kostky ("kočičí hlavy")', a
cobblestone:flattened "dlažební kostky - zarovnané."

Jinak surface=fine_gravel zmiňuje "konvexní těleso pro odvodnění" - není to
chyba, nemá být i v EN "konkávní"?
http://www.fce.vutbr.cz/PKO/0M2/sirky/sirky_soubory/image002.jpg

Honza "Piškvor" Martinec
Další informace o konferenci talk-cz