[Talk-cz] LPIS: Tráva na orné, Úhor, Jiná trvalá kultura

Martin Švec - OSM osm na maatts.cz
Čtvrtek Květen 28 12:07:40 UTC 2015


Dne 28.5.2015 13:36, Martin Švec - OSM napsal(a):
> Dne 28.5.2015 07:46, Marián Kyral napsal(a):
> >
> > ---------- Původní zpráva ----------
> > Od: Pavel Machek <pavel na ucw.cz>
> > Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>
> > Datum: 27. 5. 2015 23:34:09
> > Předmět: Re: [Talk-cz] LPIS: Tráva na orné, Úhor, Jiná trvalá kultura
> >
> >
> >   On Wed 2015-05-27 21:56:35, Marián Kyral wrote:
> >   > Ahoj,
> >   > v LPIS se objevily nějaké novinky a chtěl jsem se poradit, jak to
> >   > nejlépe namapovat. A pokud máte i další, nenamapované kultury,
> >   tak je
> >   > přidejte. Martin mi poslal nějaké patche a koncem týdne bych
> >   chtěl vydat
> >   > aktualizovanou verzi Traceru.
> >   >
> >   > Takže prozatím známé novinky:
> >   >
> >   > *tráva na orné [1]*
> >   > - tohle si představuji jako třeba jetel na poli - pořád to je
> >   pole, jen
> >   > se pěstuje tráva
> >   > - navrhuji /landuse=farmland, crop=grass/
> >
> >   No nevim; nebylo by lepsi landuse=meadow, note=meadow on
> >   farmland? Jak
> >   v terenu poznam jestli je to louka nebo trava na orne pude?
> >
> >
> > Těžko říct. Asi stejný případ je, když zemědělec zorá louku a na rok
> > dva tam něco zasadí.
> >
>
> Koukám do zdrojáků, "trávu na orné" už teď tagujeme jako
> landuse=farmland, crop=grass. Ono v dlouhodobým horizontu tam
> pravděpodobně častěji bude pole než louka :-)
>
> >
> >   > *úhor [2]* -
> >   > - Dočasně neobdělávané pole
> >   > - mapování /landuse=farmland/, ale ještě by to asi chtělo něco k
> >   >tomu.*
> >
> >   crop=none? crop=not_now?
> >
> >
> > /crop=no/ vypadá docela slibně.
> >
>
> Souhlasím s landuse=farmland, crop=no.
>
> Zůstává nám "jiná trvalá kultura", ale těch jsem viděl tak málo, že
> jsem nevypozoroval co přesně to má být.

No, takže podle [1]: "Jinou trvalou kulturou" se rozumí zemědělsky 
obhospodařovaná půda s jinou trvalou kulturou, která není uvedena v 
odstavcích 6 až 10., s odkazem na nařízení EU:

Podle Čl. 4 odst. 1 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1307/2013, v platném znění. [2]: "permanent crops" means 
non-rotational crops other than permanent grassland and permanent 
pasture that occupy the land for five years or more and yield repeated 
harvests, including nurseries and short rotation coppice; („trvalými 
kulturami“ kultury jiné než trvalé travní porosty
a stálé pastviny, které nejsou pěstované systémem střídání plodin, 
jsou na dané půdě pěstovány nejméně pět let a poskytují opakované 
sklizně, včetně školek a rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích;)

A teď babo raď. Já bych to viděl na landuse=farmland bez dalších 
přívlastků. ;-)

Martin

[1] 
http://eagri.cz/public/web/ws_content?contentKind=regulation&section=1&id=83126&name=307/2014
[2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1307


Další informace o konferenci talk-cz