[Talk-cz] Podivny rozcestnik

Petr Holub hopet na ics.muni.cz
Úterý Duben 5 08:32:00 UTC 2016


Ahoj,

> 1) v pripade, ktery uvadi Mirek Suchy, jde jednoznacne o dva TIM - SY009 Pustá Rybná
> (rozcestí) a SY033 Pod Rybenskými Perničkami. V OSM je to správně otagováno (alespoň se to
> správně renderuje na [1])
> 2) fyzické provedení TIM SY033 neodpovídá značkařské normě už tím, že jsou tabulky jednoho TIM
> na více místech. Norma nepřipouští umístění tabulek jednoho TIM na různé objekty vyjma
> případů, kdy jich je neúměrně mnoho nad sebou (a i tak se musí umisťovat na jedno místo např.
> pomocí speciálního nosiče apod.)
> 3) fyzické provedení na místě SY033 je divoce poskládáno z tabulek dvou různých TIM (vše to
> napovídá, že se tam stalo něco zvláštního, např. pokácení stromu s TIM SY003 apod. a stav je
> !dočasný!) a to by ROZHODNĚ nemělo být důvodem k vědomému kombinování ref čísel v jejich
> fotografiích, protože by mohlo dojít k následnému nesprávnému párování
> 4) kombinace dvou různých ref jsou teoreticky přípustné tam, kde dochází na hranici
> značkařských okresů ke změně "spádovosti" TIM v čase, je tam např. na tabulce z roku 2007
> BMxxx a na tabulce z roku 2010 TSxxx. Ale i v tomto případě bych preferoval zdravý rozum a
> uvedení novějšího údaje (v tomto případě TSxxx)

za mne jen malý komentář, který doufám nespustí flame... musíme si ujasnit, co mapujeme.
Jaká je definice guidepost vs. jaká je definice TIM, abychom se zase nedostali do debaty,
jestli mapujeme realitu, nebo naše přání, jak by realita měla vypadat (např. podle vnitřních
norem KČT, které nejsou v realitě vždy respektovány). 

Závisí na tom, co je to guidepost: jestli je to ta jedna tabulka, nebo jestli je to ten nosič
s tabulkami, nebo ještě něco jiného. Já jsem osobně doposud pracoval se sémantikou nosiče tabulek,
už proto, že "post" v angličtině znamená "sloupek/pilíř/apod". A odráží to přesně to, co vidím
v realitě. Pokud se na tom shodneme v této definici, tak ten podivný rozcestník patří značit
ref=SY009;SY033
protože na jednom nosiči jsou cedulky se dvěma ref-y.

Pokud to chceme rozpadat na více bodů, tak je potřeba prvně ujasnit za jakých podmínek - co
je tedy definice guidepostu. Abychom pak nedělali samostatný bod pro každou cedulku, protože
ref často vypadá SY033a, SY033b, atd. - pro každou tabulku jiný.

PetrDalší informace o konferenci talk-cz