[Talk-cz] může být jak highway=crossing tak railway=crossing?

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Čtvrtek Duben 7 13:34:20 UTC 2016


On 2016-04-07, 09:28 GMT, Jan Martinec wrote:
> Tudíž z podstaty věci (a v ČR drážního zákona a pravidel  
> silničního provozu) nemůže být přechod přes trať na přechodu 
> pro chodce (tj. přes silnici, jejíž součástí je i TT).

To znamená v mnou uvedených případech to railway=crossing 
vyhodit?

> Jak je to reálně řešený u rozdělených přechodů (třeba 
> JugoParty - http://www.openstreetmap.org/node/394694240 ), si 
> nejsem úplně jist - tam je medle správně railway=crossing na 
> křížení TT a highway=crossing na křížení silnice (protože je 
> to opět oddělené těleso).  Každopádně v tomto se Osmose 
> nemýlí. 

Takže problém není v tom, že by railway=crossing bylo jenom pro 
skutečné vlaky, ale že je to oddělené od normální zebry?

Díky za pomoc,

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl na ceplovi.cz
GPG Finger: 89EF 4BC6 288A BF43 1BAB  25C3 E09F EF25 D964 84AC
 
England is governed not by logic but by parliament.
  -- Benjamin Disraeli

Další informace o konferenci talk-cz