[Talk-cz] bp - import dat ipr

Jethro xtompok na gmail.com
Neděle Duben 10 19:19:17 UTC 2016


Ahoj,
já pro jiný projekt už skoro překreslil z ortofota koleje pražské
tramvajové sítě a počítám s tím, že až se vyřeší licence, tak je
(ručně) importuji. Až je dodělám, tak je sem pošlu, pokud by to někoho
zajímalo.

Jethro

2016-04-10 17:19 GMT+02:00 Martin Jákl <jaklxxm na gmail.com>:
> Dobrý den,
> jsem studentem ČVUT Fsv a právě píši bakalářskou práci pod vedením Ing.
> Martina Landy, Ph.D. na téma "Začleňování geografických datových sad do
> OSM". V rámci toho zpracovávám metodiku importů do OSM a navrhnout vhodná
> data, která by se mohla začlenit z IPR. Případně připravit SQL dump.
>
> Vím, stále je tu licenční problém, ale téma mohu zpracovat a připravit pro
> pozdějšího import, až se problém licence vyřeší.
>
> Proto se tedy obracím na vás, jako komunitu, a chtěl bych prodiskutovat,
> která data jsou vhodná pro import.
>
> Dle mého názoru by se mohly importovat (připravit pro import) tyto bodové
> prvky:
>
>
> - Parkovací automaty
>  V osm je jich našel jen do 20 s atributy
>  amenity=vendings_machine
>  vending=parking_tickets
>
>  V databázi IPR jich je 451. Bohužel u nich nemají moc údajů, zdali se dají
> použít platební karty atd. Mají tam pouze TYP a z toho to nedokáži určit.
> K atributům již zmíněným výše bych přidal hodnoty ze sloupce POSKYT k
> atributu source=* (hodnoty buď HMP-IPR nebo MHMP-M )
>
>
> - Veřejné toalety
>  Je zde dost bodů z IPR, které jsou blízko (například do 10 m) bodům z
> OSM. Někde je v jeden bod z OSM a IPR jich tam registruje třeba 3. V prvním
> případě bych jen upravil souřadnice původního bodu a u druhého případu bych
> původní bod přesunul do souřadnic z IPR a přidal zbylé blízké. U ostatních
> bodů bych importoval všechny.
>
> Tagy, které bych přiřadil
>  acces = yes/permissive*
>  fee = no/yes  ( fee:price = )
>  wheelchair = yes/no
>  opening_hours =
>  operator = (u některých kde je Hlavní Město Praha, u ostatních není)
>  description = (zde bych použil hodnotu ze sloupce lokalita)
>  source = IPR (i u source:location)
>
> *atribut acces=permissive bych přidal, pokud by operátor nebyl HMP
>
>
> - Odpadní zařízení pro občany
>  Je tam poměrně obsáhlá tabulka sběrných dvorů. (35 záznamů)
>  V OSM jsem hledal dle tagů amenity=recycling , recycling_type=centre .
> Našel jsem pouze 8 záznamů. Možná, že jsou použity jiné atributy.
>
> Použil bych atributy:
>  amenity=recycling
>  recycling_type=centre
>    recycling:furniture=yes
>    recycling:metal=yes
>    recycling:wood=yes
>    recycling:paper=..
>    ..atd. dle toho, které materiály zde lze recyklovat.
>  opening_hours=
>  fee=  (nevím jak uvést že je pouze jen pro občany Prahy )
>  operator=
>  source=  (sloupec POSKYT)
>
>
> - Záchytná parkoviště P+R
> Jedná se o 16 záznamů. Použil bych tag
>  amenity=park_ride
>  source=
> více toho tam není.
>
>
> - Cyklistická doprava - značky
>   Dle dokumantace IPR jsou tam prvky s hodnotou = 103 pro Bikesharing.
> Viz
> http://www.geoportalpraha.cz/cs/fulltext_geoportal?id=7ED6D2D8-A68C-44F1-8EC3-0F75A5AEF781#.Vwk_7CbAGbk
> Bohužel při pojití záznamů tam žádné nejsou.
>
> Zbylé liniové a plošné prvky nevím, které z nich by se ještě dali využít pro
> import.
>
>
> Tak to by bylo vše, chtěl bych se omluvit pokud jsem se někde vyjádřil
> špatně.
> Je to první můj příspěvek zde a nejsem si jist jak tu psát správně.
>
> S pozdravem Martin Jákl
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
>
Další informace o konferenci talk-cz