[Talk-cz] Tag "network" na pěších turistických trasách

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Úterý Leden 5 12:13:54 UTC 2016


On 2016-01-04, 20:11 GMT, Pavel Machek wrote:
> Podle me to network= lwn/rwn je pro zeme kde se ty znacky v terenu
> nejak lisi.

Nesledoval jsem tuhle diskusi a možná (pravděpodobně) jsem mimo 
mísu, ale nebývalo někdy nějaké pravidlo u turistických značek 
(ještě nežli se obnovilo KČT, takže kdoví jak je to teď), že 
nejdůležitější trasy jsou červené, pak jsou zelené a modré 
(nevím v jakém pořadí) a žluté jsou jenom pro spojky a místní 
pomocné trasy? Není to kdovíjak dokonalé pravidlo, ale lepší 
nežli nic?

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl na ceplovi.cz
GPG Finger: 89EF 4BC6 288A BF43 1BAB  25C3 E09F EF25 D964 84AC
 
[...] sleep is no substitute for caffeine.
      -- Robert Storey in review of Debian
         (when describing re-compilation of kernel :-)

Další informace o konferenci talk-cz