[Talk-cz] Nedělitelné mezery v názvech ulic

Martin Mares mj na ucw.cz
Středa Leden 31 21:16:46 UTC 2018


Ahoj,

> *nikdy* to nebudeme mít 100% správně

nebudeme. Stejně jako nebudeme mít 100% správně nic jiného.

To je myslím lepší přijmout jako fakt, než investovat ohromné množství
úsilí do něčeho, co bude mít místo 99% úspěšnosti 99.9%.

Chci-li podle dat OSM vytvořit papírovou mapu, vyladím si ji do nejmenších
detailů. To často znamená ručně předělávat algoritmická rozhodnutí i v daleko
zásadnějších věcech než dělitelnost mezer: například je často potřeba ručně
posunout nějakou značku, přemístit či zrušit popisek, nakreslit nějaký objekt
mimo měřítko atd. Je to spousta práce, ale výsledek stojí za to.

Na druhou stranu, u online mapy zobrazující data, která lidé pořád upravují,
je taková snaha o dokonalost spíše škodlivá -- nedokonalosti v datech budou
celkovému dojmu škodit víc než nedokonalosti v prezentaci. Proto je důležitější
udržet editaci dat co nejjednodušší, i kdyby to stálo o zlomek procenta vyšší
pravděpodobnost chybné prezentace.

				Have a nice fortnight
-- 
Martin `MJ' Mares             <mj na ucw.cz>  http://mj.ucw.cz/
Faculty of Math and Physics, Charles University, Prague, Czech Rep., Earth
Some people, when confronted with a problem, think "I know, I'll use XML." Now they have two problems. -- P. J. Eby
Další informace o konferenci talk-cz