[talk-cz] Nadmořské výšky s desetinnou čárkou

petr.kadlec na gmail.com petr.kadlec na gmail.com
Úterý Duben 2 11:17:17 UTC 2019


On Tue, Apr 2, 2019 at 12:10 PM Jan Macura <macurajan na gmail.com> wrote:

> To je.. dost nevyjasněná oblast o které lze vést vleklé diskuse. Řekl
> bych, že a priori "nic". Konkrétně co se ZM10 týká, tak o ní kastrální
> vyhláška <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-31> vcelku jasně říká, že
> "Svolení k užití státního mapového díla uděluje jeho správce písemnou
> smlouvou uzavřenou s osobou, která státní mapové dílo užije v souladu se
> zvláštním zákonem (AutZ)" (§10, odst. 2). Jenže ZM10 je vyrobená ze ZABAGED
> a tam už vyhláška totéž tak jasně neříká, jen že "Podmínkou užití dat
> databáze je uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace databáze
> předcházející datu poskytnutí údajů." (§10d, odst. 2).
>

Jenže ono „užitím mapového díla“ ve smyslu AutZ určitě není (ruční
neautomatizované nesystematické) zjištění výšek několika vrcholů pohledem
do té mapy… Jako určitě nemusíme propagovat ZM10 jako použitelný zdroj pro
přebírání údajů do OSM, ale na druhou stranu není ani potřeba panikařit a
revertovat všechno, co nějaký uživatel do OSM zadal. (Přinejmenším pokud to
nebyl nějaký rozsáhlý import.)

-- Petr Kadlec / Mormegil
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20190402/30ce1b99/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz