[Talk-dk] Uasfalterede veje

Jakob Riis Josephsen jakob at josephsen.com
Søn Nov 1 23:56:01 GMT 2009


Hej!

Jeg har et par spørgsmål om tagging af uasfalterede veje... Jeg er noget 
usikker på hvordan det gribes bedst an, og så vil jeg gerne have jeres 
mening. 

Så vidt jeg har forstået er det ikke god skik at anvende 
highway=unsurfaced ( 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Deprecated_features ), så mit 
sørgsmål er hvad man så gør i forskellige situationer? Jeg har nogle 
eksempler:

Eks. 1) Munkedalsvej, Ry. Uasfalteret vej af god kvalitet - 3-4 huse har 
adresse her på - vejen er blind (dog udgår en del skovveje her fra).

http://www.openstreetmap.org/?lat=56.0966&lon=9.715&zoom=14&layers=B000FTF
http://jakob.josephsen.info/osm/DSC02137.JPG
http://jakob.josephsen.info/osm/DSC02138.JPG

Tagges den som (a):
  highway=residential
  surface=unpaved
  name=Munkedalsvej

eller evt. som (b):
  highway=track
  tracktype=grade2
  surface=gravel
  name=Munkedalsvej

eller tagger I den simpelthen som (c):
  highway=unsurfaced
  name=Munkedalsvej

-selv om det ikke er god skik? Eller er der en anden genial 
løsning/kombination?


Eks. 2) Ryhule, Gl. Rye. Forbindelsesvej mellem landsbyen Addit og 
Gammel Rye, en del af vejen er ikke asfalteret og kvaliteten af vejen 
minder om Munkedalsvej ovenfor.

http://www.openstreetmap.org/?lat=56.05012&lon=9.66248&zoom=15&layers=B000FTF


Tagges den som (a) unclassified+unpaved, (b) track+tracktype+gravel 
eller (c) unsurfaced


Eks. 3) Sødalsvej, Veng. Vejen er gennemgående fra Veng til Høver, men 
benyttes meget sjældent som sådan. Der er én beboelse ved den ene ende 
af vejen. Kvaliteten er som en bedre markvej - den kan køres i 
personbil, men ikke mere end lige...

http://www.openstreetmap.org/?lat=56.1286&lon=9.8985&zoom=14&layers=B000FTF
http://img.geocaching.com/cache/log/29b43cc1-748a-435a-ba22-43313ae6e04c.jpg

Er det
(a) highway=track+tracktype=grade3+surface=gravel (I udseende en markvej)
(b) highway=service+surface=gravel (Det er tilkørsel til en ejendom)
(c) highway=residential+surface=unpaved (Det er en beboelsesvej)
(d) highway=unclassified (den er gennemgående)
(e) highway=unsurfaced ?


Til sidst et mere generelt problem - renderingen af vejtyperne.
 
highway=unsurfaced resulterer i en stiplet linie, så man ved at 
vejkvaliteten er af ringere kvalitet end en asfalteret, men man har 
ingen anelse om det er en lille beboelsesvej eller en hovedlandevej...

highway=unclassified + surface=unpaved resulterer i en standard "grå" 
vej, så man kender størrelsen af vejen, men der er så intet der advarer 
en om at vejkvaliteten kan være væsentligt ringere end en "almindelig" vej.

- Burde der ikke gribes fat i folkene bag Mapnik/Osmarender og findes en 
løsning på det problem?


Det var så en masse spørgsmål, som jeg vist desværre fik præsenteret 
lidt rodet. Jeg håber at I vil komme med jeres input...

Med Venlig Hilsen
Jakob Riis Josephsen

More information about the Talk-dk mailing list