[Talk-dk] highway-cycleway - seperat - yes!!!

Polderrunner opn-osm at ngc7000.org
Ons Nov 18 20:26:38 GMT 2009


Morten Kjeldgaard wrote:

> Infrastrukturen af cykelstier i Danmark adskiller sig fra de fleste andre
> europæiske lande. I modsætning til for eksempel England, (som tag'ningen er
> indrettet efter) er cyklismen i Danmark ikke alene rekreativ men benyttes i
> vid ustrækning til persontransport og pendling.
> I kommunernes forvaltninger
> planlægges der systematisk med at udbygge og forbedre cykelsti-netværket, og
> jeg tror næppe at man noget sted kan komme afsted med at bygge en ny vej
> uden tilhørende cykelsti. Derfor: når cykelstien er en del af vejanlægget,
> som den er mange steder, mener jeg at den skal tagges på, på samme måde som
> man f.ex. gør med busbaner. Rent fysisk er det ofte med en kantsten, men af
> og til (sikkert af æstetiske hensyn, og hvis der er plads) med en smal
> stribe græs.
> 

England er nok ikke det bedste land at sammenligne med, det er stadig
lidt af et u-land på cykelområdet. I Holland bruges cykelstinettet så
sandelig til pendling ligesom i Danmark. Jeg har indtryk af, at
cykelstierne langs vejene her typisk ligger lidt længere væk fra
vejbanen end i Danmark, måske fordi man her allerede i årtier har
designet cykelstierne ind i gadebilledet fra starten af istedet for
at tilføje dem senere som lidt af en efterrationalisering.

> Thor Østergaard wrote:

Næ, det gjorde han ikke. Det gjorde jeg!

>> 3) Cykelsti "tæt" på vejen, dvs kun adskilt med en kantsten, en
>> fliserække eller "meget smal" græsstrimmel. Her kan man diskutere, hvad
>> er korrekt. Hvis der vitterligt kun er en kantsten som adskillelse
>> finder jeg det ok at bruge cycleway=track, men ellers laver jeg også
>> separate cykelstier i den situation.
> 
> Her mener jeg at man skal bruge cycleway=track.

Jeg mener, at cycleway=track er en tilnærmelse til den virkelige 
situation, som evt. kan bruges indtil man får bedre data og kan mappe 
cykelstien separat. Men her bliver vi nok ikke enige.

> 
>> Et par grunde til at mappe separat highway=cycleway: Det er meget mere
>> overskueligt i editorerne (JOSM, Potlatch) da man umiddelbart ser, hvor
>> der er cykelstier. Med tags på "hovedvejen" må man inspicere de enkelte
>> vejes tags for at se, om cykelstien nu også er mappet. Desuden går der
>> nemt ged i den, hvis en mapper uforvarende sammensmelter to veje med
>> forskellige cykeltags.
> 
> Det irriterer osse mig at man ikke kan se om en way er tagget med cycleway.
> Men det bør ikke have indflydelse på hvorledes der skal tagges. Jeg har
> oprettet en ticket [0] i JOSM's bugtracker, så må vi håbe at udviklerne vil
> tage dette problem op.

God ide.

> 
> Aner det ikke, har aldrig set cycleway:oneway=yes. Kan du ikke give en
> reference?

Jeg tror ikke, de tags er dokumenteret, jeg opfandt dem til lejligheden.
Selv hvis der er cykelstier på begge sider af vejen, er de ikke 
nødvendigvis ensrettede. Derfor angiver jeg normalt oneway=yes, hvis 
cykelstien faktisk er ensrettet. Simpelt, hvis cykelstien er mappet 
separat. Men det bliver altså kompliceret, hvis cykelstien bare er et 
tag på "hovedvejen". Så er det, man må opfinde sære sammensatte tags for 
at markere egenskaber for cykelstien.

> PS: Jeg vedhæfter et billede fra Jadevej i Horsens (eksemplet er fra Jonas
> alias rasher) som viser Jadevej (øst-vest) tagget med cycleway=track, og
> Bjerrevej (nord-syd) med skyggestier på begge sider (som sejler øst/vest i
> forhold til Bjerrevej). Eksemplet taler for sig selv i forhold til
> renderingens kvalitet.

Så slemt er det da heller ikke :-) (jeg har vist oprindeligt mappet 
cykelstien langs Bjerrevej engang tilbage i 2008, hvor jeg var en ret 
grøn nystartet osm'er). Bjerrevej er nok lidt af et grænsetilfælde, da 
cykelstien indenfor bygrænsen ligger klods op ad vejen, hvis jeg husker 
ret. Udenfor Horsens er der en bred græsrabat mellem vej og cykelsti.

Ole
More information about the Talk-dk mailing list