[Talk-dk] osm-dk - 9 nye meddelelser i 2 emner -- samlet

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Tor Nov 19 14:58:45 GMT 2009


Niels Beck wrote:

> Først! Jeg kan ikke rigtig forholde mig til følelser og forstærkninger
> som enkelte medlemmer
> giver udtryk for så som: Sjusk, banning, fejl, du er ene med din
> holdning mm.

Jamen det er du da nødt til. Eller er du måske den eneste som ikke skal det?

> Næst! Jeg er ikke ude i et soloæringe, men oprigtig ude for at der også
> i Danmark som det
> øvrige Europa kan komme cykelstier på kortet!

Jeg tror de fleste er enige med mig i, at det i meget høj grad ser ud som om
at du er ude i et soloærinde.

> Derpå! korrekt jeg fjerner gerne det hele personligt igen hvis det
> bliver et samlet ønske! Korrekt
> jeg er slet ikke klar med finpudsning!

Du er ikke klar til finpusning? Det vil så sige at du har brugt hele
Københavnskortet som kladde, og i den mellemliggende tid skal det være i en
elendig stand? WTF?

> A seperat bike lane has a seperat life and should be:
> 
> highway-cycleway
> 
> That gives you a blue exctra line/road! Some of my collegs in Denmark
> does not like that patly because of the extra confucion in program mode,
> partly because of GPS extract problems, they say! And finely because of the
> principal definition, where we do not agree!

Der er udbredt enighed om at der ikke skal tagges til renderen. Din snak om
"blue line/road" afslører at du udelukkende har set på gravitystorms
"cyclemap" som ikke er komplet, ikke up-to-date, og som ikke viser taggede
cykelstier.

> Jamen her understreger man så at cyklisterne har fået en del af en
> highway-xxx på dennes betingelser, ved
> en afstribning. Output er så blå markering.

Out er som sagt ligegyldigt for hvordan der skal tagges.

> 3. cycleway-track som tillæg til highway-xxx.
> Har ingen programmeringsmæssig og output mening, altså fejlagtig brug.

Mange andre brugere her på listen har både programmeringsmæssig og
professionel baggrund. At du ikke har det er tydeligt fremgået af dine
indlæg, og det ville klæde dig at være lidt mere ydmyg.

> 7.Der var da jeg startede ingen koncensus i den måde de få cykelstiee
> var indlagt i Danmark, ingen! Alle varianter var i brug!!! Derfor
> rettede jeg blikket mod Tyskland og Holland, hvor der eer stor erfaring
> i indlægning af cykelstier.

Altså... hvad er det du tror? Der er _masser_ af erfaring i at placere
cykelstier her i Danmark. Skal du komme ind som newbie og belære alle her?
Det virker ærlig talt lidt pinligt.

Langt de fleste danske OSM'ere bidrager med egne data på steder hvor der
ikke allerede ER mappet. Sålænge der er steder der ikke er mappet er der i
virkeligheden ikke behov for at folk sidder hjemme i stuen og redigerer i
kortet. Hvis du mangler noget at lave, vil jeg foreslå dig at tage ud til
vestsjælland hvor der er masser af veje, byer, skove (og cykelstier!!) som
ikke er mappet. Har kan du gøre nytte. Det du har gang i er nu kun til
irritation for langt de fleste.

Kort sagt: find dit eget hvide område, der kan du lave cykelstier efter egen
opskrift lisså tosset du vil.

> I al fredsommelighed undrer jeg mig virkelig over debatten og de af og
> til heftige angreb, al programmering tager tid, jeg har oplyst jeg er i

Hvad er det for noget programmering du taler om? Det er ikke nødvendigt med
programmering for at bidrage til OSM.

Mvh,
Morten


More information about the Talk-dk mailing list