[Talk-dk] Tilbagerulning af Niels Becks data

Esben Damgaard maillist at hvemder.dk
Tir Nov 24 09:48:51 GMT 2009


Claus Hindsgaul skrev:
> *Cykelstier, der følger en vej med biltrafik, og har samme forløb, 
> tagges som udgangspunkt i vejens "way" med cycleway=lane (hvis den 
> blot er markeret med opmaling på vejen) eller cycleway=track (hvis den 
> er adskilt fra vejen med andet end opmaling).
>
> På følgende strækninger kan cykelstien dog med fordel optegnes som en 
> separat "highway=cycleway":
> *
>
>   * *Strækninger, hvor cykelstien afviger væsentligt fra bilvejens
>    forløb (svinger uafhængigt af vejen)
>    *
>   * *Strækninger, der er adskilt fra vejen af barrierer, forbud
>    eller lignende, som de fleste cyklister /ikke /let eller lovligt
>    kan forcere (f.eks. anses kantsten her for lette at forcere)*
>
> *På sådanne strækninger markeres bilvejens way med "bicycle=no", og 
> den separate "highway=cycleway" lægges på dens virkelige placering 
> uden hensyn til hvordan den optegnes i de forskellige render-maskiner 
> (optegnede kort).*

Dette passer præcis med min egen holdning. Synes dog også man må have 
"lov til" at oprette en highway=cycleway, hvis der er flere 
informationer der adskiller cykelstien fra vejen.
Det eneste eksempel jeg lige kan finde på (om end lidt urealistisk..) er 
hvis vejen er asfalteret, men cykelstien er af grus. Så kan man bedst 
definere dette ved at lave dem separat.

Esben
More information about the Talk-dk mailing list