[Talk-dk] Tilbagerulning af Niels Becks data

Carsten Nielsen list_reply at toensberg.dk
Tir Nov 24 19:53:18 GMT 2009


Morten Kjeldgaard skrev:

> > Ja og nej. Uden dokumentation og/eller data i form af GPS tracks er 
> > det ikke meget værd.
> >  
>  
Der er nu mange der tracer efter fotos, mange der tager noter og fotos -
så GPS traces er ikke eneste lovlige kilde.
Hvis man har været på stedet set forholdene og evt. taget noter, så
mener jeg nu nok man kan være berettiget til
at forbedre på det eksisterende, ikke dermed sagt at jeg ved om det er
det der er foregået.


> > SPECIELT er det vigtigt at Niels Beck erklærer at han forstår at det 
> > han kalder "uddata" er *ligegyldigt* for hvordan geografiske forhold 
> > skal mappes. At der ikke er "blå linier" for cykelstier der er tagget 
> > er LIGEGYLDIGT. Det kommer før eller siden. Og faktisk, bruger man 
> > OSMArender/Tiles at Home kan man godt se cykelstier som tagged på vejen. 
> > Mapnik og stormgravity's cyclemap kommer sikkert også med engang. 
> > Niels Beck må også erklære at han forstår at ideen om at "cykelstier 
> > har deres eget liv og egne regler" er noget forvrøvlet sludder som 
> > ikke kan kan lægges til grund for hvordan de skal mappes.
> >  
>  
At man forstår at at data skal være korrekte og ikke korrigerede af
hensyn til en bestem renderer, eller for
den sags skyld en bestemt rute beregner, er vigtigt ja. At kræve at
nogen skal "erklære" at de har misforstået
noget mener jeg er at gå for vidt og begynder snarere at ligne at man
går efter manden i stedet for bolden.> > Niels Beck må erklære at han forstår at i mangel på fastlagte 
> > principper må man respektere de valg tidligere mappere har gjort, med 
> > *mindre* man har nye GPS data og/eller man kontakter den tidligere 
> > mapper og aftaler hvad der skal gøres. Eller hvis der er tale om 
> > regulære fejl naturligvis. Men at erstatte en tagget cykelsti med en 
> > skyggesti uden GPS data er ikke acceptabelt.
> >  
>  
Jeg er enig i principperne, men ganske uenig i klapjagten på Niels, og
kravet om at Niels skal erklære noget som helst.
Endnu engang, GPS data er ikke den eneste sande kilde.


> > Så igen: den bedste udgang på denne kedelige sag ville være hvis Niels 
> > Beck kunne motiveres til at samarbejde med os andre, og selv bringe 
> > sine data i overensstemmelse med de principper som ligger bag OSM. Jeg 
> > tror alle hellere vil arbejde kontruktivt med kortet frem for dette 
> > fnidder.
> >  
>  
Samarbejde er en god ting (her hjælper det dog ikke at gå efter manden i
stedet for bolden).
Som det har fremgået af adskillige andre indlæg er det ikke helt så
simpelt at sige hvad der er
korrekt og hvad der er forkert når det drejer sig om cykelstier, så at
at kræve at han skal
"bringe sine data i overensstemmelse med de prinsipper som ligger bag
OSM" holder simpelthen ikke.

At ændre eksisterende data fordi man ikke vil acceptere andres
fortolkninger af prinsiperne bag OSM
er ikke ok uden forudgående dialog. Hvis det er det der er sket så lav
en rollback, men jeg kan ikke vurder om det er det der er sket.
Pas dog på ikke at ligge op til en edit war, for kan en lave rolback så
kan en anden jo også.


> > Men hvis Niels ønsker at redde sine data fra rollback skal han nok 
> > ikke sende flere "goddaw-mand-økseskaft" beskeder til listen her. Jeg 
> > tror de flestes tålmodighed er ved at være opbrugt.
> >  
>  
Jeg vil ikke men at det er de e-mails som Niels sender til mailing
listen der skal være afgørende for om der skal laves roll back,
men snarere indholdet i hans Changesets, da jeg ikke bor eller mapper i
kbh. har jeg ikke orket at studere dem.


Carsten / ablansinger
More information about the Talk-dk mailing list