[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Freek freek_osm at vanwal.nl
Ons Nov 25 10:49:08 GMT 2009


On Wednesday 25 November 2009 10:11:33 Claus Hindsgaul wrote:
> Den 25. nov. 2009 09.45 skrev Morten Kjeldgaard <mok at bioxray.dk>:
> > On 24/11/2009, at 23.50, Freek wrote:
> > > First of all I don't like to bump over kantsten with my citybike, so
> > > I don't
> > > see them as "passible".
> >
> > Heh, jeg bryder mig heller ikke om at køre over kantsten... men
> > kommunens folk laver dog ofte nedkørsler af afsalt som jeg gerne
> > benytter.
> 
> Beskrivelsen skulle gerne beskrive den fælles holdning til, hvordan man
>  gør. Hvis vi har mappere, der synes at kantsten er svært passable, mens
>  andre ikke gør, får vi en meget forskellig mapning af en meget almindelig
>  situation.
> Måske er Mortens forslag om en "curb"-tag ikke så tosset. Så kan f.eks.
> rutefindere vælge om den anser kantsten for at være en barriere eller ej.

Yes, I also think a cycleway=curb (or kerb or whatever it will finally be) tag 
would be useful.

> > Jeg er enig i at det vel være uhensigtsmæssigt (og svært at
> > vedligeholde) hvis man på et stykke vej veksler mellem cycleway=* og
> > skyggeveje for hver 100 meter, og her må mapperen benytte sin "sunde
> > fornuft".
> >
> > Situationen du beskriver (græsstribe mellem vej og cykelsti) ligner
> > dog meget den Wiki'en anbefaler at mærke med cycleway=track [0].  (I
> > øvrigt er der en fejl i wikien for cycleway=track bliver ikke renderet
> > på den måde der er vist.) Det er dog problematisk at bruge
> > tilstedeværelse af "en stribe græs" som afgørende for beskrivelsen i
> > OSM, da man ofte ser cykelstier hvor det veksler mellem græsstribe og
> > kantsten.
> 
> Nu forstår jeg (vistnok) bedre. Når nogle af jer snakker om at græsstriber
> skal/kan udløse skyggestier, har det så i virkeligheden mindre med græsset
> at gøre - og mere med en bestemt type vej med tilbagetrukne cykelstier ved
> hvert kryds? Og at I ikke synes at man bør skifte til skyggestier 10 meter
> på hver side af hvert eneste kryds?
> Hvis det er rigtigt forstået, er kodeordet i mit forslag "strækning". Her
> vil det efter min mening være op til mapperen at vurdere, om et vejstykke
> fyldt med "tilbagetrækninger" ved en masse sideveje kan vurderes at være en
> samlet "strækning", der ikke følger vejens forløb - og dermed skal mappes
> som een lang separat cycleway.

I was not really thinking about that situation here, but indeed I think such a 
situation ("tilbagetrukne cykelstier ved hvert kryds") should currently be 
tagged either as a separate cycleway, or as cycleway=track/kerb on the main 
road all the way, and not mix them up. In both cases one could go further and 
break up the cycleway or road at the places where the cycleway-type changes 
and put cycleway=track/kerb on the relevant segments, although I would not yet 
go so far. In general, tagging can be made more precise later, we don't need 
to go all the way from the start (anyone started mapping dustbins in 
Denmark?).

-- 
Freek
More information about the Talk-dk mailing list