[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Carsten Nielsen list_reply at toensberg.dk
Ons Nov 25 16:49:42 GMT 2009


Claus Hindsgaul skrev:
> Jeg er enig med dig i dine betragtninger om øget sikkerhed ved bredere
> rabat. Men er det relevant her?
> Det handler mere om, hvor rart det føles at benytte pågældende sti,
> ikke om færdselsmuligheder eller trace. Måske mangler der et
> "Margeritrute"-tag for cykelstier, så man kan angive en højere
> prioritet for f.eks. rutningssoftware i stedet?
For mig er det relevant, men jeg er klar over at hvis vi skal have alle
detaljer/parametre med så bliver det så kompliceret at det i praksis er
umuligt at bruge.

Carsten / ablanisnger


More information about the Talk-dk mailing list