[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Kim Foder kim at foder.dk
Man Nov 30 20:28:26 GMT 2009


Hej

Jeg har ikke bidraget så meget til denne diskussion da en stor del af
den har været ret specifik for København hvor jeg ikke er ret stedkendt.

Jeg syns Claus' sidste forslag lyder som et godt kompromis. Der skal nok
være noget der ikke passer så godt, men så må vi tage det op til
overvejelse efterhånden som det dukker op.

Så lad os prøve at bruge disse regler og se hvad der kommer ud af det.

Kim Foder

>     Cykelstier, der følger en vej med biltrafik, og har samme
>     forløb, tagges som udgangspunkt i vejens "way" med
>     cycleway=lane (hvis den blot er markeret med opmaling på
>     vejen) eller cycleway=track (hvis den er adskilt fra vejen med
>     andet end opmaling).
>     
>     På følgende strækninger kan cykelstien dog med fordel optegnes
>     som en separat "highway=cycleway":
>        * Strækninger, hvor cykelstien afviger væsentligt fra
>         bilvejens forløb (svinger uafhængigt af vejen)
>        * Strækninger, der er adskilt fra vejen af barrierer,
>         forbud eller lignende, som de fleste cyklister ikke
>         let eller lovligt kan forcere (f.eks. anses kantsten
>         her for lette at forcere)
>        * Strækninger, hvor cykelstiens forløb har en væsentlig
>         afstand til bilvejen (ca. >5 meter)
>        * Strækninger, hvor færdselsretninger ikke lader sig
>         beskrive med etablerede tags (f.eks. dobbeltrettet
>         cykelsti i den ene side af vejen)
>        * Strækninger, hvor der er væsentlige forskelle i bilvej
>         og cykelsti's egenskaber (f.eks. væsentligt forskellig
>         overflade)
>     På sådanne strækninger markeres bilvejens way, hvis det er
>     passende med "bicycle=no". Den separate "highway=cycleway"
>     lægges på dens virkelige placering uden hensyn til hvordan den
>     optegnes i de forskellige render-maskiner (optegnede kort).
>     Cykelstien navngives som vejen, hvis det er passende. More information about the Talk-dk mailing list