[Talk-dk] mapping af bygninger med gårdsplads

Freek freek_osm at vanwal.nl
Tir Dec 14 08:30:23 GMT 2010


On Monday 13 December 2010 20:40:11 Ole Nielsen wrote:
> On 13/12/2010 11:01, Morten Kjeldgaard wrote:
> > Ifølge billedet på det link du angiver, omfatter landuse=farmyard nu
> > også bygningerne. Men jeg har egentlig svært at se hvad man skal bruge
> > det til, for hvordan definerer landmanden selv sin ejendom? Deler man
> > den op i en grund til personlig brug, og produktionsjord? Hvis ikke
> > sådant et areal afspejler noget reelt, entydigt, lovgivent eller noget
> > der kan spores i landskabet eller på imagery, synes jeg ikke det skal
> > mappes. Det er bedre blot at mappe bygningerne, IMHO.
> 
> Hvis man har højopløselige luftfotos til rådighed er det nok bedre at
> indtegne bygningerne direkte.
> 
> I Holland har jeg tegnet en del landuse=farmyard baseret på halvdårlige
> yahoo luftfotos. Bygninger var lige små nok til at blive indtegnet
> ordentligt (de er så senere dukket op via 3dshapes importen). Når jeg
> indtegner farmyard tager jeg hele moletjavsen med, dvs staldbygninger,
> udyrkede udenomsarealer ud til dyrket mark, gylletank, stuehus, have
> etc. Det hele hører sammen i en enhed og grænsen er nem at se på
> luftfotos (i mange tilfælde danner farmyard polygonen et simpelt
> rektangel). Det er vist også det wikien lægger op til. Mangler stadigt
> at mappe den første gård i Danmark.

Det er det samme jeg har gjort med højopløselige luftfotos (men så har jeg 
ogsa selv tilføjet bygninger), se for eksempel her:
http://www.osm.org/?lat=51.47868&lon=5.51754&zoom=17&layers=M

Jeg er helt enig i at det ofte er nemt at se om jord er "farmyard" eller ej.  
Jeg forstår ikke helt, om du også tager "dyrket mark" med i farmyard'en.  
Skulle det ikke være landuse=farm[land]?

Det eneste lille problem jeg har med landuse=farmyard er at skille mellem den 
og landuse=residential hvis man har en små landsby som består af almindelige 
huser og gårde.  Så ville jeg tagge det hele med landuse=residential, men det 
ville måske være bedre også at bruge landuse=farmyard.

-- 
FreekMore information about the Talk-dk mailing list