[Talk-dk] Navngivning rundkørsler, broer, tunneller, mv

Jens Winbladh jens at somewhere.dk
Tir Dec 14 20:17:03 GMT 2010


Hej Jeff

Jeg har altid haft det lidt svært ved rundkørsler, men mapper efter følgende
regler:

Jeg kortlægger så vidt muligt efter, hvad der er ude i virkeligheden ikke så
der ser 'pænt' ud på kortet. Da man ikke skal mappe efter renderen, som man
så tit hører. Renderen kan også ændre udseende over tid. Her kan man f.eks.
skrive til de folk der arbejder med renderen til mapnik kortet (det kort du
ser på openstreetmap.com). Du kan se de forslag der er givet til renderings
folkene på
http://trac.openstreetmap.org/query?component=mapnik&order=id&desc=1.
Kan se at du kan oprette en ny 'ticket' på http://trac.openstreetmap.org/ -
har dog ingen erfaring med det.

Ang. rundkørsler, så navngiver jeg dem, hvis der er en stor vej der kører
igennem og der er mindre veje der kører fra. Ellers navngiver jeg dem ikke.

Vedr. broer er jeg enig med dig i at navngive dem.

Vedr. til og frakørsler tænker jeg at de ikke skal navngives, medmindre de
har et navn i virkligheden, hvilket jeg dog aldrig har set.

Brugen af residential area kan altid diskuteres, men jeg vil sige at det er
blevet lettere at mappe det efter Bing luftfoto er kommet til.

Ang mangel af landuse=public_land? - kan se at der er et tag for
public_building:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dpublic_building men ikke
noget lige til højrebenet til området omkring bygningerne. Her tænker jeg
mere på hvad funktion områderne har. F.eks. en plads kan bruge
area=yes+highway=pedestrian - se:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:area

Se f.eks. Kongens nytorv der er godt nok lavet som en relations.

Håber at det gav lidt mening.

/Jens
Den 14. dec. 2010 17.06 skrev Jeff Huntington <jeff.huntington at tdcadsl.dk>:

> Jeg har nu været aktivt medlem i et par måneder eller tre, og vil gerne
> rejse et par spørgsmål i forhold til det jeg har oplevet rundt omkring på
> kortet.
>
>
>
> 1. Jeg ser at mange tagger rundkørsler med navnet (og hvor relevant vejnr.)
> fra en af de tilsluttende veje (tit den vigtigste). Men det er vel forkert,
> da selve rundkørslen ikke hører med til nogen af vejene? Ser efter min
> mening også grimt ud på kortet! Jeg foreslår derfor at rundkørsler altid
> skal isoleres fra de tilsluttende veje, og tagges som highway= (den højeste
> kategori af de tilsluttende veje, jf Wiki'en), og junction=roundabout. Men
> før jeg foregriber mig for meget, ville det være godt at få afklaret, om det
> skaber problemer for routing software el. andet at fjerne navn og evt.
> vejnr. tags fra rundkørsler?
>
> 2. Veje på broer eller i tunneller har ofte navn og vejnr. tags. I
> modsætning til med rundkørsler kan dette ikke siges at være forkert, men
> igen ser grimt ud på kortet og synes overflødig. Igen, ville det skabe
> problemer at fjerne sådanne tags?
>
> 3. Til- og frakørsler er også ofte navngivet som den vej (e.g. motorvej)
> som de slutter til. Er vel ikke korrekt, strengt taget, da de ikke er selve
> motorvejen, og ser igen grimt og overflødigt ud på kortet. Kan navnene
> fjernes?
>
>
>
> Nogen synspunkter? Jeg er godt klar over, at opfattelse af skønhed også kan
> variere!
>
>
>
> Et par andre emner, mens jeg er igang:
>
> ·         Bliver landuse=residential ikke brugt for meget? Fx. hele den
> centrale København, med Rådhuset, Strøget, Christiansborg, ministerier,
> kontorer, universitetet, detailhandel mv, var angivet som boligområde.
>
> ·         Jeg synes der mangler en landusekategori for områder med
> 'offentlige bygninger', fx Slotsholmen og de omkringliggende arealer, eller
> Amalienborg. Har checket London, hvor der vist ikke er angivet en landuse i
> Westminster.
>
>
>
> Jeff
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101214/9aac5cb4/attachment-0001.html>


More information about the Talk-dk mailing list