[Talk-dk] Navngivning rundkørsler, broer, tunneller, mv

Jens Winbladh jens at somewhere.dk
Tir Dec 14 20:21:38 GMT 2010


Ole du kom lige indenom i at svare, men har lige lidt til dit bro navn: der
er et proprosal ifht. navnet for selve broen:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Bridge_Name

<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Bridge_Name>/Jens
(winbladh)

Den 14. dec. 2010 21.17 skrev Jens Winbladh <jens at somewhere.dk>:

> Hej Jeff
>
> Jeg har altid haft det lidt svært ved rundkørsler, men mapper efter
> følgende regler:
>
> Jeg kortlægger så vidt muligt efter, hvad der er ude i virkeligheden ikke
> så der ser 'pænt' ud på kortet. Da man ikke skal mappe efter renderen, som
> man så tit hører. Renderen kan også ændre udseende over tid. Her kan man
> f.eks. skrive til de folk der arbejder med renderen til mapnik kortet (det
> kort du ser på openstreetmap.com). Du kan se de forslag der er givet til
> renderings folkene på
> http://trac.openstreetmap.org/query?component=mapnik&order=id&desc=1.
> Kan se at du kan oprette en ny 'ticket' på http://trac.openstreetmap.org/ -
> har dog ingen erfaring med det.
>
> Ang. rundkørsler, så navngiver jeg dem, hvis der er en stor vej der kører
> igennem og der er mindre veje der kører fra. Ellers navngiver jeg dem ikke.
>
> Vedr. broer er jeg enig med dig i at navngive dem.
>
> Vedr. til og frakørsler tænker jeg at de ikke skal navngives, medmindre de
> har et navn i virkligheden, hvilket jeg dog aldrig har set.
>
> Brugen af residential area kan altid diskuteres, men jeg vil sige at det er
> blevet lettere at mappe det efter Bing luftfoto er kommet til.
>
> Ang mangel af landuse=public_land? - kan se at der er et tag for
> public_building:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dpublic_building men ikke
> noget lige til højrebenet til området omkring bygningerne. Her tænker jeg
> mere på hvad funktion områderne har. F.eks. en plads kan bruge
> area=yes+highway=pedestrian - se:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:area
>
> Se f.eks. Kongens nytorv der er godt nok lavet som en relations.
>
> Håber at det gav lidt mening.
>
> /Jens
>
>
>
>
> Den 14. dec. 2010 17.06 skrev Jeff Huntington <jeff.huntington at tdcadsl.dk>
> :
>
>> Jeg har nu været aktivt medlem i et par måneder eller tre, og vil gerne
>> rejse et par spørgsmål i forhold til det jeg har oplevet rundt omkring på
>> kortet.
>>
>>
>>
>> 1. Jeg ser at mange tagger rundkørsler med navnet (og hvor relevant
>> vejnr.) fra en af de tilsluttende veje (tit den vigtigste). Men det er vel
>> forkert, da selve rundkørslen ikke hører med til nogen af vejene? Ser efter
>> min mening også grimt ud på kortet! Jeg foreslår derfor at rundkørsler altid
>> skal isoleres fra de tilsluttende veje, og tagges som highway= (den højeste
>> kategori af de tilsluttende veje, jf Wiki'en), og junction=roundabout. Men
>> før jeg foregriber mig for meget, ville det være godt at få afklaret, om det
>> skaber problemer for routing software el. andet at fjerne navn og evt.
>> vejnr. tags fra rundkørsler?
>>
>> 2. Veje på broer eller i tunneller har ofte navn og vejnr. tags. I
>> modsætning til med rundkørsler kan dette ikke siges at være forkert, men
>> igen ser grimt ud på kortet og synes overflødig. Igen, ville det skabe
>> problemer at fjerne sådanne tags?
>>
>> 3. Til- og frakørsler er også ofte navngivet som den vej (e.g. motorvej)
>> som de slutter til. Er vel ikke korrekt, strengt taget, da de ikke er selve
>> motorvejen, og ser igen grimt og overflødigt ud på kortet. Kan navnene
>> fjernes?
>>
>>
>>
>> Nogen synspunkter? Jeg er godt klar over, at opfattelse af skønhed også
>> kan variere!
>>
>>
>>
>> Et par andre emner, mens jeg er igang:
>>
>> ·         Bliver landuse=residential ikke brugt for meget? Fx. hele den
>> centrale København, med Rådhuset, Strøget, Christiansborg, ministerier,
>> kontorer, universitetet, detailhandel mv, var angivet som boligområde.
>>
>> ·         Jeg synes der mangler en landusekategori for områder med
>> 'offentlige bygninger', fx Slotsholmen og de omkringliggende arealer, eller
>> Amalienborg. Har checket London, hvor der vist ikke er angivet en landuse i
>> Westminster.
>>
>>
>>
>> Jeff
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>>
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101214/135081d4/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list