[Talk-dk] Navngivning rundkørsler, broer, tunneller, mv

Peter Brodersen peter at ter.dk
Tor Dec 16 16:40:43 GMT 2010


Hejdu,

2010/12/16 Jeff Huntington <jeff.huntington at tdcadsl.dk>:

> Men mine tanker gik i virkeligheden snarere på, om man i stedet for at
> navngive hver eneste vejstump kunne bruge relationer til at 'holde sammen'
> på vejene (Beklager at jeg glemte at sige dette med det samme). Med andre
> ord, lave en relation som indeholder de 2 stykker veje på begge sider af
> broen såvel som stumpen på selve broen.

I et normaliseret system vil det være det rigtige at gøre. En
konceptuel vej kan sagtens bestå af masse ways, på grund af sideveje,
forskellige forhold, etc. Et sted som det her:
http://osm.org/go/0H8VuB2NT-
.. har fx mange ways ved navn "Plantagen", uden at der er nogen
eksplicit relation eller konceptuel sammenhæng mellem dem.

Det samme er tilfældet for veje, hvor der skiftes egenskaber
undervejs. En tunnel eller bro er meget markant, men det kan også være
småting. Fx ændringer i hastighedsbegrænsninger, om en del af
strækningen er oplyst, hvor mange baner, en del af strækningen har,
chikaner på nogle meter af vejstrækningen og så videre.

Her er der fx et ekstremt lille vejstykke (Marbjerg Byvej), fordi det
er starten af en byzone (50 km/t), og 20 meter længere vestpå er der
så et 40 km/t-skilt:
http://www.openstreetmap.org/?way=28594932

Man (dvs. en render) kan måske lure, at veje, der er forbundet til
hinanden og hedder det samme, nok er en del af det samme koncept, og
de derfor ikke hver især behøver at være navngivet - og at et navn
derfor godt må strække sig over flere forbundne ways. Så vejnavnet
"Marbjerg Byvej" altså kan være skrevet hen over flere forskellige
ways, bare de hænger sammen. Jeg ved ikke, om det er tilfældet i
øjeblikket, men det kunne være interessant at høre Mapnik-udviklerne
om.

Som sagt, i et normaliseret system ville alle disse vejstykker ikke
have egne name-tags, men én relation, der knytter alle vejstykker som
er del af den samme konceptuelle vej sammen - og så har relationen et
navn (og evt. en vejkode og kommunekode). I praksis vil det nok bare
være et helvede at skulle administrere i editors. Enkelte gange har
jeg dog netop selv savnet let at kunne markere alle dele af en
konceptuel vej, for eksempel for at justere maxspeed, lit og lignende.
I praksis klarer jeg mig med nogle selektive søgning i JOSM.

> Til/frakørsler:
>
> Ole og Jens både tilkendegiver, at at de ikke er enige i navngivning af til-
> og frakørselsveje til motorveje o. lign. Det synes dog at være en ret
> udbredt praksis. Hvis vi ikke hører andre synspunkter, var det måske en ide
> med en bemærkning i de relevante rubrikker i Da:Map Features? Hvad er
> praksis i sådanne situationer?

For et routing-system (i det omfang, man mapper til dem), kan jeg godt
se ideen af, at man let kan se i en oversigt, at man drejer fra en
navngiven vej ned ad en tilkørsel med motorvejens navn, fx "Kør af
Blåovre Ringgade (highway=primary), drej til venstre på
Hillerødmotorvejen (highway=trunk), fortsæt på Hillerødmotorvejen
(highway=motorway)" - altså, at navnet Hillerødmotorvejen optræder
allerede i forbindelse med at man kører på tilkørslen.

Men det er mest af alt bare en mavefornemmelse fra min side.More information about the Talk-dk mailing list