[Talk-dk] stednavne (og øer)

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Ons Jan 5 11:33:34 GMT 2011


On 05/01/2011, at 10.43, Anders Lund wrote:

> Det ser nu ret flot ud når alting er noget :)

Heh, ja, som udgangspunkt kunne vi gøre hele Danmark til 
landuse=farmland og så starte derfra :-P

>> Jeg kan ikke helt finde ud af hvad jeg skal kalde grønne områder som
>> ikke er parker eller skove, men lidt en mellemting. Der er græs, 
>> buske,
>> træer og andet natur. Ligenu er de sat til natural=scrub, men jeg er
>> ikke sikker på det er korrekt.
>
> Jeg har selv brugt natural=scrub nogle steder hvor det der er er 
> "krat" eller
> "hegn", og det er vel ikke helt fint, da disse ikke er natur. Men 
> jeg har ikke
> kunnet finde nogle tags for det.
>
> Men hvis områddet er "rå natur" - altså uplejet, er scrub da vist 
> fint nok.
> Direkte oversat betyder scrub vel busk eller buskads?

Man kan også bruge landuse=meadow [0], som ifølge beskrivelsen kan 
bruges på vildtvoksende græsarealer som f.eks. overdrev med spredt 
bevoksning af buske og træer.

Men generelt set er OSM's muligheder for tagging af landskabs- og 
bevoksningstyper meget begrænsede. Jeg har selv deltaget lidt i 
diskussionen om en ny tag "landcover=*" [1], som jeg mener er en 
rigtig god idé og som vil kunne råde bod på mange af problemerne som 
du nævner Anders. Jeg har forslået udvidelsen landcover=vegetation, 
hvor "vegetation" efterfølgende kan karakteriseres med vegetation=*. 
Det vil give et meget brugbart værktøj til at skildre den fysiske 
geografi i landskabet.

"landuse" indikerer at her er der tale om noget menneskabt, f.eks. en 
park, mens "landcover" blot udtaler sig om de faktiske forhold som de 
ser ud. Man kunne forestille sig, at landuse=park gennemskåret at 
andre områder med "landcover=trees" og "landcover=grass", som begge 
rækker ud over parken. Visse "landuse" tags er ret ulogiske, f.eks. 
landuse=meadow som nævnt ovenfor. Man kan selvfølgelig godt sige at et 
stykke land der ikke bliver brugt til noget netop bliver brugt til 
det, er det jo lidt skørt. Her virker "landcover" mere letforståeligt.

-- Morten


[0] <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Meadow>
[1] <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/landcover>


More information about the Talk-dk mailing list