[Talk-dk] Aftale om ortofotos for Danmark - work in progress

Anton Rasmussen anton_rasmussen at yahoo.dk
Søn Jan 9 15:38:34 GMT 2011


>From: Lars Thegler <lars at thegler.dk>
>
>2011/1/7 Morten Kjeldgaard <mok at bioxray.dk>:
>>
>> On 06/01/2011, at 20.03, Lars Christensen wrote:
>>
>>> det ser rigtigt godt ud, og jeg tror på at der kommer til at ske et kvante
>>> spring i kortlægningen af lille danmark nu, takket være jeres indsats
>>
>> For en ordens skyld lad mig lige påpege, at "et kvantespring" er det mindst
>> mulige spring imellem to niveauer man kan forestille sig. I populært
>> sprogbrug betyder "et kvantespring" muligvis et kolonormt stort spring, men
>> det er altså i modstrid med fysikken. Lad os derfor nøjes med at håbe, at
>> der kommer et *spring* i kortlægningen af lille Danmark. :-)
>
>Helt enig. Desværre har clueless medier fordrejet et ellers veldefineret begreb 

>til ukendelighed:


Jeg synes ikke at jeres kritik af brugen af ordet kvantespring er helt korrekt. 
For det
første kan et kvantespring jo være mellem tilstande med vilkårlig stor 
energiforskel
og ikke nødvendigvis mellem to tilstande der ligger lige op ad hinanden på 
energiskalaen.

For det andet skal kvantespring jo forståes i modsætning til klassisk kontinuert 
fysik, 
hvor energien kan antage alle værdier og altså ændres med så små skridt man 
måtte
ønske.

Pointen er: Kvantespring kan være så store man måtte ønske, men vil typisk
have en nedre grænse. Altså en god metafor for rykvise ændringer :-)

mvh og beklagelser for off topic
Anton Rasmussen

PS Bohrs korrespondensprincip siger jo så at når man ser på makroskopiske
fænomener (f.eks. open street map) vil kvantefysikken ligne den klassiske fysik
umiskendeligt, så det virkelige problem med metaforen er at man overfører 
til et område hvor den oprindelige betydning er meningsløs. Men sådan er det jo
med metaforer...


      More information about the Talk-dk mailing list