[Talk-dk] Et nyt indlæg om vejnavne

Ole Laursen olau at hardworking.dk
Ons Mar 30 23:06:30 BST 2011


Ole Nielsen <on-osm at ...> writes:

> Hm, jeg vil foretrække det officielle "Gml" i name-tagget. Bortset fra 
> at vi ikke ved om det står for "Gamle" eller "Gammel" så viser eksemplet 
> med Ole i Mørke jo præcist, hvorfor man bør holde sig til den officielle 
> stavning.

Tjoh, man kunne også vende den om og konkludere at det er et godt eksempel
på hvordan den "officielle" stavning ikke er fem flade ører værd, eller
alternativt at forkortelser i vejnavne er en rigtig dårlig idé.

Artiklen er skrevet med det udgangspunkt at Ole har ret - men hvis man
læser vejnavnecirkulæret, tager han jo fejl.

> Der mangler klart en systematisk tagning af alternative stavninger af 
> vejnavne. Måske burde vi ikke bare gå efter at finde en intern løsning i 
> Danmark men få lavet en international diskussion om emnet. Problemet
> er særlig aktuelt her i Danmark pga OSAK importen, men det eksisterer også 
> i andre lande. I Holland har vi for eksempel nogle sære forkortelser 
> såsom Mr (for meester) eller Mgr (for monseigneur) i nogle lokale 
> gadenavne med personnavne. De er stavet fuldt ud både i OSM og Google 
> Maps men forkortelserne bruges næsten altid i adresser og på 
> gadenavneskilte.

Spørgsmålet er vel hvad de ekstra stavemåder bidrager med. Hvis det er fordi
man gerne vil fange hvad der står på skiltene, så skal det vel tagges som
sådan. Bortset fra at der ikke nødvendigvis står det samme rundt omkring;
men så kunne man jo tagge alle stavemåderne.

Hvis det er fordi man gerne vil løse problemerne med søgning, så kan skiltene
for så vidt være lige meget som eksemplet med Ole viser, fordi folk nogle gange
søger efter noget der ikke står. Så skal man enten tagge alle tænkelige
muligheder på alle veje, eller acceptere at man ikke har løst problemet
ordentligt. Eller løse problemet i søgemaskinen ved at lave en tabel over
stavemåder som søgemaskinen så kan slå op i, som allerede foreslået.
Hvis man f.eks. søger på Google på "Rene", får man både hits på "René" og
"Renée". Evt. kunne man jo samle en central database over vejforkortelser
på forskellige sprog som forskellige søgemaskiner så kunne drage nytte
af - det ville være et værdifuldt projekt, hvis det ikke allerede eksisterer.
 
> Apropos officiel stavning: Jeg har snuset lidt rundt i siderne fra 
> vejnavnegruppen i Vejle Kommune ( http://www.vejle.dk/page45246.aspx ). 
> Der faldt jeg over en officiel ændring af et navn fra Nordre Stationsvej 
> til Ndr Stationsvej (se http://www.vejle.dk/lib/file.aspx?fileID=30080 
> ). Så i det tilfælde må man sige at den korrekte stavning er Ndr.

Bortset fra at de har glemt et punktum.

Desværre står der ikke en begrundelse for forkortelsen, det kunne ellers
have været interessant. Men det hænger jo nok sammen med størrelsen
på skiltene.

Ole
Mere information om maillisten Talk-dk.