[Talk-dk] Opdateret DA:Map features

Ole Nielsen on-osm at xs4all.nl
Tir Nov 1 19:43:00 GMT 2011


On 01/11/2011 11:50, Lars Thegler wrote:
 >>
 >> Ja, jeg synes det er lidt uheldigt at overskriften er "Grusveje/stier"
 >> for de fleste grusveje er efter min mening ikke "tracks".
 >>
 >>
 >> Jeg har den opfattelse, at hvis det er veje, hvor almindelige
 >> familiebiler normalt kører hele året, så er det ikke et "track".
 >> Hvis jeg på Fugro kan se biler og carporte, så tagger jeg som
 >> "unclassified" eller "service" med "surface" lig "gravel" eller
 >> lignende. Det samme hvis det er GPS-spor, jeg selv har lavet fra en bil
 >> (jeg har ikke en Landrover til rådighed).
 >
 > Helt enig.
 >
 >> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Roads siger
 >>
 >> ==
 >> Unimproved roads should be tagged with highway=track. These are
 >> generally lower quality than paved gravel roads.
 >> ==
 >>
 >> Så "tracks" er noget, der er dårligere end grusveje.
 >
 > Som det er beskrevet under 'Tag:highway=track', anvendes 'track' om
 > hjulspor anvendt til arbejdskørsel. Så valget af tag afhænger nok
 > nærmere af brugen, end af vedligeholdelsesstanden. Men bortset fra
 > det, er vi helt enige. En grusvej i et sommerhusområde er ikke et
 > 'track'. En grusvej i en skov, måske spærret af en aflåst bom, er et
 > 'track'.

Fuldstændig enig. I OSM beskriver de forskellige vejklassifikationer 
generelt vejens funktion, ikke udseendet (dertil bruges 'surface' eller 
'tracktype'). Så 'hjulspor til arbejdskørsel' lyder som en udmærket 
definition på track i mine øjne.

Jeg har tagget mange grusveje som alt mulig andet end 'tracks'. Som 
unclassified, som residential eller endda living_street (i 
sommerhusområder), som service for veje til parkeringspladser o.lign., 
service+driveway for indkørsler til gårde etc. Det bliver først til et 
'track' når grusvejen går videre ud i marken eller ind i skoven.

OleMere information om maillisten Talk-dk.