[Talk-dk] Endnu en ny milesten nået - hvad med resten?

Soren Johannessen soren.johannessen at gmail.com
Man Nov 21 11:00:32 GMT 2011


>> 5) Haveforeninger
>> Nogle haveforeninger har navngivne veje inde i foreningen. Det er således
>> ikke muligt at navngive vejene med haveforeningens navn.
>> (Eksempel:
>>
>> http://www.openstreetmap.org/?box=yes&bbox=10.158473698586,56.1326476,10.163612598585,56.1359447)
>>
>> Men adresserne er navngivet efter foreningen.
>> Principielt burde kommunen ændre adresserne, så de følger vejenes navne.
>
> Jeg kan i statistikken og i overlays regne punkter der ligger i en
> haveforening med samme navn som de har i addr:street som værende accepteret.
> Så forstyrrer de i hvert fald ikke os hvis ellers vi kan få name til at være
> det samme som addr:street. Til gengæld får vi heller ikke gjort kommunerne
> opmærksomme på det.

Lidt off-topic måske som tillæg til haveforeninger, så har nogle
kommuner klumpet alle adresser sammen i samme lat/lon - se
http://osm.rasher.dk/tools/adresseklumper.php

Jeg kan fortælle at nogle ansatte i Erhverv og byggestyrelsen har set
Jonas værktøj og har på den baggrund skrevet til et par kommuner vedr.
dette og henstillet til dem om at adressepunkter skal henføres til
hver enkelt havehus. Erhverv og byggestyrelsen har desværre ingen
sanktionsmuligheder i form af bøder/påtale overfor kommunerne om at
det skal de rette hurtigst muligt - Så det vides ikke om det så bliver
rettet af kommunernes GIS afdelinger i nær fremtid. Så der er nogen i
det offentlige der finder vores arbejde nyttigt.

/Søren JohannessenMere information om maillisten Talk-dk.