[Talk-dk] Gammel/Gamle osv.

Niels Elgaard Larsen elgaard at agol.dk
Tor Sep 22 12:13:00 BST 2011


On 2011-09-22 05:16, Jørgen Elgaard Larsen wrote:
> Jeg har på det seneste kastet mig over at få udryddet forkortelser i
> vejnavne (endnu en gang tak for http://oisfixes.iola.dk og
> http://osm.rasher.dk/tools/wrongnamecandidates.php)
> 
> Men nogle forkortelser er ikke entydige. Især
> 
> Gl:   Gammel eller Gamle?
> Sdr:  Sønder eller Søndre?
> Ø:    Øster eller Østre?
> V:    Vestre eller Vester?
> 
> Jeg er nogenlunde sikker på, at Ndr -> Nordre og Nr -> Nørre, men har
> dog fundet eksempler på andet.
> 
> Hvad skal vi gøre med den slags?

Vi skal ekspandere når vi er ret sikre.
For eksempel har jeg vist Nr Alslev Vej til Nørre Alslev Vej fordi det er ret usandsynligt
at der skulle være en Nordre Alslev Vej på Falster.

Og skulle der være et par smuttere, så er det fejl, som nok bliver fundet og rettet.

Jeg har opdaget en del Gammel/Gamle konflikter mellem eksiterende vejnavne og oisfixes.
Jeg har fulgt oisfixes (dvs de nye adresseknuder), dels fordi jeg antog at det er en nyere
rettelse, dels fordi jeg vurderede at det var mere korrekt.

Du har vist fundet et eksempel på, at jeg ikke har fået rettet alle sideveje med samme
navn. Det vil i det hele taget være et problem at vi ikke får expanderet alle sideveje med
samme forkortede navn.

> Selv mener jeg ikke, at vi skal ekspandere "Sdr." til hverken "Søndre"
> eller "Sønder", medmindre der vi har konkret viden om, hvilken af dem,
> der er korrekt i det enkelte tilfælde - eller andre navne/bygninger i
> området giver anledning til at foretrække en af dem.
> 
> Men man kunne også argumentere for at vælge den ene af formerne en gang
> for alle, og så følge den konsekvent.


> En anden ting er, at jeg har bemærket blandt i de allerede foretagne
> rettelser, at "N Navnensvej" er blevet rettet til "N. Navnsens Vej". Det
> mener jeg ikke nødvendigvis er korrekt.
> 
> Godt nok siger DSN, at den korrekte stavemåde er "N. Navnsens Vej", men
> hvis vejen hedder "N. Navnsensvej" på skiltene, mener jeg, at det skal
> respekteres. Det er fint at indsætte punktummet, men ikke at ændre
> stavemåden.

Det har jeg også bemærket. Jeg har igen fulgt oisfixes, fordi det er noget, der bør
diskuteres her på listen og derefter eventuelt ændres i oisfixes.


> 
> Hvad mener I andre om ovenstående?
> 
> 
> 
> - Jørgen
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> 
Mere information om maillisten Talk-dk.