[Talk-dk] Gammel/Gamle osv.

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Fre Sep 23 16:01:22 BST 2011


Jonas Häggqvist skrev:
 > Når det så er sagt så har der tilsyneladende været en vis forvirring
 > om hvad det præcist er ideen med den her øvelse var. Jeg havde i
 > hvert fald fået det indtryk at det var meningen at vi skulle gøre os
 > fri a kommunernes navne- og skilteforvirring og få de rigtige
 > vejnavne i OSM,

Det er også min opfattelse. Men tilbage står så spørgsmålet om, hvad "de 
rigtige vejnavne" er.

Vi kan hverken regne med, at kommunens systemer eller skiltene er 
korrekte - begge dele kan være forkortet. Det er heller ikke uset, at 
flere skilte for den samme vej har forskellige stavemåder.

I sådanne tilfælde må man stikke fingeren i jorden og finde på noget 
passende.

Men hvis der står "N Navnsensvej" på skiltet, mener jeg, at vi blot skal 
normalisere det med punktum til "N. Navnsensvej" - medmindre vi har 
lokalkendskab til vejen eller har en anden kilde, der fortæller, hvem 
den er opkaldt efter.

Hvis vi kalder vejen "Navn Navnsensvej" virker det helt umådeligt kikset 
overfor lokale, som ved, at den i virkeligheden hedder "Niels 
Navnsensvej", "Nanna Navnsensvej", "Nedre Navnsensvej" eller "Nordre 
Navnsensvej".

Det vil også være umuligt at finde vejen, hvis man som turist har fået 
at vide, at man skal til "Nordre Navnsensvej", og vi kalder den "Navn 
Navnsensvej".

Når vi anvender en eksisterende forkortelse, signalerer vi overfor 
kort-brugeren, at det er uklart, hvad vejen faktisk hedder. Det er bedre 
end at risikere forvirring med et forkert navn.

Se bare på "Doktor Margrethesvej"...


Hjart skrev:
 > If the signs have abbreviated words and you don't know what the full
 > word is, then use it temporarily until someone else complete it."

Godt råd.

 > Dette modsiger helt klart din besked (som på klart dansk kan
 > oversættes til "Hold dig til reglerne og lad være med at følge din
 > sunde fornuft!")

Sådan læser jeg det ikke. Og tal pænt til folk.- JørgenMere information om maillisten Talk-dk.