[Talk-dk] Så er loven om fri grunddata vedtaget

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Ons Dec 19 17:15:58 GMT 2012


Peter Brodersen skrev:
> Som forventet - men stadigvæk med god begejstring - blev loven vedtaget.


Rigtig god nyhed. Men gad vide, hvad §4a betyder for OpenSeaMap?


  "§ 4 a. Søopmåling i de danske farvande, herunder farvandene omkring
   Færøerne og Grønland, må alene foretages med Geodatastyrelsens
   tilladelse. Efter at opmålingen er afsluttet, skal kopi af alle
   opmålingsdata afleveres til Geodatastyrelsen.

   Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden
   administrativ myndighed."


- Jørgen
Mere information om maillisten Talk-dk.