[Talk-dk] Så er loven om fri grunddata vedtaget

Niels Elgaard Larsen elgaard at agol.dk
Ons Dec 19 20:12:18 GMT 2012


On 19-12-2012 18:15, Jørgen Elgaard Larsen wrote:
> Peter Brodersen skrev:
>> Som forventet - men stadigvæk med god begejstring - blev loven vedtaget.
> 
> 
> Rigtig god nyhed. Men gad vide, hvad §4a betyder for OpenSeaMap?
> 
> 
>  "§ 4 a. Søopmåling i de danske farvande, herunder farvandene omkring
>  Færøerne og Grønland, må alene foretages med Geodatastyrelsens
>  tilladelse. Efter at opmålingen er afsluttet, skal kopi af alle
>  opmålingsdata afleveres til Geodatastyrelsen.
> 
>  Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden
>  administrativ myndighed."

Jeg har ikke set havdybder i danske farvande.


KMS har før henholdt sig til plakat af 10. april 1816:
http://www.kms.dk/NR/rdonlyres/43AB898A-0F66-4AAC-90F3-845DDB63FF3B/0/DOM2989432_1.PDF

Så hvis styrelsen faktisk giver tilladelse er det jo sådan set et fremskridt.> - Jørgen
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> 
Mere information om maillisten Talk-dk.