[Talk-dk] Stier og veje i Jægersborg Dyrehave

Ole Nielsen / osm on-osm at xs4all.nl
Tir Dec 23 16:06:13 UTC 2014


> Også enig. Her vestpå er der stadig en del grusveje som er fælles for
> flere huse og bruges af alle slags køretøjer. De er forhåbentlig
> taggede med highway=unclassified og surface=gravel eller surface=unpaved.
> Nogle af dem er ret ringe, så de burde egentlig tagges med
> tracktype=grade4. Det må man godt, men om renderen kan bruge det ved jeg
> ikke.
> For mig ligger der en eller anden landbrugs- eller forstmæssig benyttelse
> i ordet track, dvs markvej eller skovvej, hvor der normalt ikke er adgang
> for familiebiler, selv om adgangen selvfølgelig også kan tagges. Jeg
> ville umiddelbart være ked af at bil-ruteren ledte mig ud på et track.
> Jeg har i øvrigt fundet en potentiel fejlkilde mere til disse tags:
> Potlatch har nogle tvetydige småbilleder, og kan i øvrigt heller ikke
> foreslå tracktype.

Enig. Det er vejens brug og ejerforhold og ikke overfladen, som afgør om
det er track, residential, unclassified, service etc. Min opfattelse af
grusvejes klassifikation:

Offentlig vej med eget vejnavn: residential eller unclassified
Privat fællesvej med eget vejnavn (f.eks i sommerhusområde): residential
eller unclassified
Anden privat fællesvej: service
Privat indkørsel til enkelt ejendom: service + service=driveway
Privat mark- eller skovvej, der ikke anvendes som adgangsvej til adresse:
track (også hvis den "private" ejer er Skov- og Naturstyrelsen eller
lignende)
Sti/vej skiltet som gangsti: footway
Sti/vej skiltet som cykelsti: cycleway
Sti/vej skiltet som ridesti: bridleway
Sti uden skilt i skov eller åbent land, der ikke (kan) anvendes af
tosporede køretøjer: path

>
> Vi mangler stadig den entydige begyndervejledning...

Ja. Det her er ikke en begyndervejledning, men kan hjælpe til at afgøre
standard adgangsforhold til tracks, paths med videre:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Denmark
Jeg har brugt Skov og Naturstyrelsens vejledning om adgangsregler som
basis for tabellens data for stier og skov- og markveje.

Mere information om maillisten Talk-dk.