[Talk-dk] Vedr. indlæsning af data vedr. hastigshedsgrænser

Niels Elgaard Larsen elgaard at agol.dk
Fre Feb 3 09:59:24 UTC 2017Michael Andersen:
> Hej Morten
> 
> Der er med hensyn til opdatering af hastighedsgrænser i OSM ikke nogen reel 
> vej udenom det manuelle arbejde.

Jeg tror godt, at vi kunne lave noget lidt automatisk.

Fx starte med kun at vise afvigelser mellem OSM kommunernes
hastighedsgrænser. Og måske senere håndtere forskelle een ad gangen.

Nogle steder ville man så vide hvor man skulle checke Mapillary efter
skilte. Andre steder ville det give sig selv.

Jeg har rettet en del steder hvor mellemstore veje går gennem små byer.
De fleste steder er hastighedsgrænsen 50 km/t i byzonen, men ikke alle
steder. Det ville være en stor hjælp at kunne se hvor OSM afviger. Og
ret nemt så at det rette manuelt.

110/130 km/t grænser på motorveje er jeg ikke sikker på er helt med i
OSM. Og de ændrer sig over tid, så det ville rart at se hvor vi afviger.

Der en nok en del småveje, hvor der fx en 40 km/t hastighedsgrænse på
hele vejen og hvor der ikke er noget maxspeed tag i OSM. Der kunne vi
godt lave noget kvartautomatisk, så brugere kunne få ændringerne een ad
gangen ind i fx JOSM.

Så er der nogen veje, hvor hastighedsgrænserne varierer meget. Fx Nr 75,
Rømøvej, som har en masse små stykker, hvor hastighedsgrænsen er 70
km/t. Det ville rart at kunne se de steder, er endnu ikke er med i OSM.

Så vi skal for alt i verden undgå at få tusindvis af rettelser, der
splitter veje op for at flytte grænserne et par meter.

Men vi kan komme langt ved at vise, hvor vi mangler hastighedsgrænser i
OSM. Og måske kan vi lave noget, hvor brugere et tag ad gangen kan sætte
et maxspeedtag på et vejstykke, der ikke havde et maxspeed tag i forvejen.
> Bemærk at vi på internationalt plan har en del erfaringer med automatiske 
> redigeringer, som langt fra altid har været heldigt udført og at vi af netop 
> den grund har meget strikse regler med hensyn til den slags: https://
> wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_edits.
> 
> Med mit kendskab til OSM og IT kan jeg ikke forestille mig at et forsøg på 
> automatisk opdatering/"indlæsning" af hastighedsgrænser kan gå godt, så 
> desværre.
> 
> Regn med at forsøg af denne art uden forudgående grundig konsultation med 
> først og fremmest denne liste, næsten med sikkerhed vil blive rullet tilbage.
> 
> Mvh Hjart
> 
> On torsdag den 2. februar 2017 22.56.53 CET Morten Rüsz wrote:
>> Hej alle.
>>
>> Jeg arbejder på et trafiksikkerhedsprojekt, hvor vi benytter os af data fra
>> OSM. I den forbindelse forsøger vi at finde ud af, om det er muligt at
>> opdatere hastighedsgrænserne ved at indlæse dem, frem for at skulle
>> opdatere dem manuelt.
>>
>> Kan I hjælpe mig med dette? Helt konkret vil jeg gerne have hjælp til/viden
>> om følgende:
>>
>>
>>    1. *Hvilke dataformater kan anvendes til at uploade hastighedsgrænser i
>>    OSM? *Omkring 60 % af kommunerne anvender Vejdirektoratets platform
>>    Vejman.dk og jeg er i dialog med med dem, for at blive klogere på, hvilke
>> dataformater de er i stand til at levere hastighedsdata i.
>>    2. *Hvordan indlæser jeg større datamængder vedr. hastighedsgrænser?* Er
>>    der nogen der erfaringer med dette?
>>
>> Vejdirektoratet har desværre ikke mulighed for at dele dataene med mig (ud
>> over statsvejnettet), da det er kommunerne der ejer dataene. Derfor er vi
>> nødt til at henvende os til dem enkeltvis. Det er jeg dog villig til at
>> gøre, hvis jeg kan finde en enkel løsning mht. at få indlæst disse i OSM.
>>
>> De øvrige kommuner anvender en eller flere andre platforme. Dette har jeg
>> endnu ikke undersøgt nærmere.
>>
>> Jeg er ikke selv specielt it-kyndig, hvorfor jeg vil sætte pris på, at
>> eventuelle svar tager hensyn til dette handicap :o)
>>
>> Håber at I er stand til at hjælpe mig og ser frem til at høre fra jer.
>>
>>
>> Med venlig hilsen
>> Morten Rüsz
>> (mobil: 30209039)
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> 

-- 
Niels Elgaard LarsenMere information om maillisten Talk-dk.