[Talk-dk] Standardisering af tankstationer i DK

Michael Andersen hjart at milvus.dk
Tir Sep 26 14:34:22 UTC 2017


On tirsdag den 26. september 2017 15.18.25 CEST Niels Elgaard Larsen wrote:
> On Tue, 26 Sep 2017 13:34:59 +0200
> 
> Michael Andersen <hjart at milvus.dk> wrote:
> > Jeg har nu i en del år set på og håndteret et stort tankstationer i
> > OSM og det har været helt tydeligt at der ikke har været nogen helst
> > konsistens i forhold til hvordan de skulle tagges.
> > 
> > Nogle har f.eks. været tagget med både operator=OK & name=OK &
> > brand=OK, mens andre har været tagget med kun en enkelt af disse
> > eller diverse kombinationer. Det forekommer mig i langt de fleste
> > tilfælde aldeles unødvendigt at bruge mere end et af disse tags og
> > det kan også være ret uheldigt at bruge mere end et af disse idet jeg
> > adskillige gange har set folk ændre det ene tag, men ikke det/ de
> > andre, når en station har fået nyt navn.
> 
> Wikien lægger ret meget op til at bruge alle tre felter, når det giver
> mening.
> 
> > Jeg forstår udmærket hvis andre end jeg har været forvirrede over
> > hvordan disse bedst skulle tagges idet de forskellige editorer har
> > haft felter for alle 3 tags (hvilken er så den "rigtige"?)
> > 
> > Fornyligt besluttede jeg mig så for at begynde at rydde op i de
> > danske tankstationer (vi har pt ca 1800 i OSM) og at standardisere
> > til kun at bruge name tagget.
> 
> Det er jeg ked af.
> Se fx:
> https://www.openstreetmap.org/node/611352900
> 
> For det første har Statoil vel skiftet navn til Circle-K.
> 
> Men der har aldrig stået hverken Statoil eller Circle-K på den
> benzinstation.
> Der står 1-2-3 med store bogstaver. Det er meget forvirrende, når
> sætter name-tagget til noget helt andet, end stederne kalder sig selv.

Der står faktisk Statoil på skiltet ved den station (se https://
www.mapillary.com/map/im/ND1v2JKNGlQ30_iSVi4mTA) og lige nedenunder med en 
anelse mindre bogstaver står der 1-2-3. 
Jeg kommer jævnligt selv forbi, men må da indrømme at jeg har undret mig over 
hvad der mon var det rette primære navn og har derfor efterfølgende ikke 
rettet andre.
> 
> Men jeg har et Circle-K benzinkort, så jeg kunne godt finde på at søge
> efter benzinstationer med operator=Circle-K, som jeg forventer finder
> både Circle-K, 1-2-3 (og Statoil, hvis der er nogen, der stadig hedder
> det)

Jeg kender til adskillige stationer hvor der stadig er store Statoil skilte.
> 
> Benzinstationen på den anden side af krydset er nu en Bonus station,
> der stadig drives af Uno-X og stadig tager Uno-X kort.
> 
> Der er en grund til, at der flere tags for benzinstationer. De behøver
> ikke at have samme værdi.

Ok, men så vil jeg sætte pris på at vi får lavet en klar vejledning i hvornår 
vi bruger hvilke tags og til hvad., for der har vitterligt ikke været nogen 
som helst konsistens i det.

> 
> > Derfor har langt størstedelen af danske tankstationer nu kun et name
> > tag og ikke noget brand eller operator tag.
> > 
> > Desuden har jeg i noget tid eksperimenteret med at bruge https://
> > wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:branch og derfor ændret en stor del
> > fra at hedde f.ek.s "OK et-eller-andet-stednavn" til kun at hedde
> > "OK" og så at have stednavnet i branch tagget
> > 
> > I en del tilfælde rundt omkring kan man se hvordan butikker der
> > ligger tæt på hinanden "skygger" for hinandens navne (fordi der på
> > kortet kun er plads til det ene navn) og dette problem bliver kun
> > værre når man tilføjer stednavne til butikkernes egentlige navn
> > (hvilket i forbindelse med f.eks. supermarkedskæder & tankstationer
> > mm længe har været almindeligt)
> > 
> > Mvh Hjart
> > 
> > _______________________________________________
> > Talk-dk mailing list
> > Talk-dk at openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk

Mere information om maillisten Talk-dk.